Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Visa expanderat
10 december, 2019 | TvS

Det breda universitetet ska tas tillvara

Lunds universitet examinerar studenter från 63 ämnesområden, flest i landet. Så hur tar vi bäst tillvara på den bredd av ämnen och kunskaper som …
  • Allmänt
0 Kommentarer
02 december, 2019 | TvS

Europasamarbete på schemat

Lunds universitet är ett av 23 medlemsuniversitet i LERU, League of European Research Universities. LERUs huvudsakliga syfte är policyarbete och lobbyarbete mot i första …
  • Allmänt
0 Kommentarer
04 november, 2019 | TvS

Kina – en nyckelspelare på den globala arenan

Idag har jag tagit emot Kinas ambassadör i Sverige, Gui Congyou, tillsammans med flera personer från den kinesiska ambassaden med intresse för utbildningsfrågor. Ambassadören …
  • Allmänt
0 Kommentarer
01 november, 2019 | TvS

Basanslag och MAX IV spelas in till forskningsproppen

Nu har vi lämnat vårt inspel till den kommande forskningspropositionen. I propositionen läggs grunden för regeringens forskningspolitik de kommande åren. Eftersom Lunds universitet är …
  • Allmänt
0 Kommentarer
22 oktober, 2019 | TvS

I framtidens Lund finns enorm potential

Framtidsveckan har precis avslutats och under en sådan är det självklart att prata om de stora forskningsinfrastrukturerna MAX IV och ESS, vilket också gjordes …
  • Allmänt
0 Kommentarer
15 oktober, 2019 | TvS

Bredd och bildning behövs

För en tid sedan föreslog Skolverket att man skulle dra in antiken från högstadieelevernas historieundervisning. Protesterna lät inte vänta på sig och Lars Strannegård, …
  • Allmänt
0 Kommentarer
11 oktober, 2019 | TvS

Vi vänder blickarna mot Väst

Världens blickar dras, vare sig man vill det eller ej, till USA:s president och alla de utspel som han gör. Jag är mycket bekymrad …
  • Allmänt
0 Kommentarer
03 oktober, 2019 | TvS

Fart framåt för att främja internationaliseringen

För Sverige är öppenhet och internationella kontakter förutsättningar för att kunna bedriva handel och konkurrera på en större marknad än vad Sverige utgör. Sverige …
  • Allmänt
0 Kommentarer
Nyare inlägg Äldre inlägg