Erik Renström

Rektors blogg

Promotionen är viktigare i orostider

Lundagård är som allra vackrast i maj och juni månad. Och just när det är som vackrast passar universitetet på att hylla vetenskapen genom doktorspromotionen.
Så även i år.
För universitetet är doktorspromotionen ett av de viktigaste tillfällena att hylla vetenskapen och den kunskap som vi skapar vid universitetet. Under doktorspromotionen uppmärksammas de 266 doktorer som under året har disputerat och det är en högtid för doktorerna, jubeldoktorerna och hedersdoktorerna och deras bidrag till kunskapsutveckling.

Jag vill påstå att promotionen är ännu viktigare i år än vanligt. I flera länder i världen försämras demokratin och vi ser krig och konflikter slita sönder människor, institutioner och länder. Det humanitära lidandet till följd av krig är fasansfullt att ta del av men det är också förfärligt att se den polarisering som krig skapar och som sliter sönder hela världen.

I dessa polariserade orostider har jag varit mycket mån om att värna den akademiska friheten, stå emot påtryckningar från olika grupperingar och framför allt låta forskare och experter ta en framskjutande roll för att förklara pågående krig och konflikter. Dessvärre har det framkommit att hot, trakasserier och brutala slagord och symboler riktas mot akademin och forskare som delar med sig av sin expertkunskap om kriget. Det är så man tystar forskare och akademin och detta tillvägagångssätt oroar mig och flera rektorskollegor i Sverige och världen.

För att forskare ska kunna genomföra sitt uppdrag behöver de omfattas av akademisk frihet. Universiteten måste klara av att stå emot påtryckningar.

Mot den fond som jag har haft de senaste veckorna från Kungshuset, med tältande propalestinska demonstranter i Lundagård kom UKÄ:s rapport ”Akademisk frihet i Sverige – Regeringsuppdrag om lärosätenas arbete med att främja och värna akademisk frihet” mycket lägligt alldeles nyligen.
Akademisk frihet kan inte tas för given. Och jag kommer att göra allt jag kan för att värna den. Men det är samtidigt ett ansvar som åligger alla och envar på universitetet att värna.

De propalestinska demonstranterna i Lundagård har tältat i drygt två veckor och deras engagemang går inte att ta miste på. Universitetet försvarar alltid rätten till fredliga demonstrationer och det gäller även demonstrationen i Lundagård. När polisen nu avhyser tältlägret handlar det inte om att tysta de åsikter som demonstranterna framför. För att kunna genomföra alla delar i promotionen behövs utrymmet i Lundagård och det ska inte tolkas som att universitetet vill få bort protesterna.

Promotionen är en hyllning till vetenskapen och den kunskap som tas fram vid universitetet. Den är också en hyllning till en fri akademi. När promotionen nu ska genomföras känner jag mig trygg med de förberedelser som gjorts bland annat i dialog med polis. Vi vill att årets promotion, liksom alla tidigare år, ska bli en minnesvärd hyllning till vetenskap och kunskap och att det hårda arbete som de färdiga doktorerna har lagt ner under flera år får sin rättmätiga uppmärksamhet. Jag har försäkrat mig om att alla medarbetare och polis som har varit involverade i detta arbete gör allt de kan för att säkerställa en säker och respektfull hantering av tältlägret och att det ska vara säkert att gå i promotionståget.

I den lummigaste Lundagård har jag sett tälten och protesterna som en påminnelse om att vi inte får slå oss till ro i en vacker miljö. Orättvisor och lidande existerar i världen och demonstranterna är värda en eloge för att de inte låter någon glömma detta. Men i dessa tider är det än viktigare att Lunds universitet är en trovärdig och pålitlig institution. Att vara en stabil institution innebär inte att vi som individer och människor som arbetar eller studerar här inte ser mänskligt lidande eller inte önskar snarast eld upphör för att skona människoliv.

Vi är många som vill förbättra världen. Universitetet har det inpräntat genom visionen ” Ett universitet i världsklass som förstår, förklarar och förbättrar vår värld och människors villkor.”
Fri utbildning och forskning är viktiga beståndsdelar för att det ska kunna ske. Promotionen är vår främsta symbol för visa och hedra värdet av kunskap och vetenskap som är universitetets grund och kärna.

Erik

30 maj, 2024

Inlägget postades i

Okategoriserade