Författararkiv: TvS

Peter Honeth får MAX IV-uppdrag när politiker famlar kring strategiska frågor

Almedalen har varit igång ett par dagar nu och det har varit många fullsatta seminarier och flera otroligt intressanta diskussioner – jag noterar att seminarier om artificiell intelligens, AI, även i år drar mycket folk. Det som främst diskuterats inom sektorn är Styr- och resursutredningen, Strut, samt framtida strategier för forskningsanläggningarna ESS och MAX IV. Jag är mycket angelägen att … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Peter Honeth får MAX IV-uppdrag när politiker famlar kring strategiska frågor

Lund får finansiering i europeiskt prestigeprogram

Nu är det klart att Lunds universitet är ett av sex svenska lärosäten som beviljats finansiering i det europeiska samarbetet ”European Universities”. Syftet med samarbetsformen är att stärka studenter och anställdas rörlighet inom Europa och med tanke på hur situationen ser ut i Europa nu, med nationella strömningar, Brexit och populism, är ökad rörlighet viktigare än någonsin – det behövs … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Lund får finansiering i europeiskt prestigeprogram

Sylvia Schwaag Serger i statsministerns Nationella innovationsråd

Omställning mot en hållbar värld kräver radikala och innovativa lösningar och handlingar. Som universitet har vi stora möjligheter att genom forskning och utbildning bidra till denna omställning. Prorektor Sylvia Schwaag Serger är en otrolig inspirationskälla och drivande person vad gäller omställning och hon har dessutom en gedigen kunskap om sin omvärld och vad som är på gång inom forskning och … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Sylvia Schwaag Serger i statsministerns Nationella innovationsråd

Bildning behöver lyftas och uppvärderas

I dagens Sydsvenskan tar huvudledaren upp en mycket aktuell fråga som diskuteras alltför lite inom svensk högre utbildning och av politiker och arbetsmarknadsföreträdare: behovet av bildning. ”Akademiska utbildningar värderas inte sällan utifrån hur många som tar examen och efter studenternas anställningsbarhet. Och från politiskt håll hörs resonemang om hur fler gymnasieungdomar ska motiveras att gå vidare till universitet och högskola. … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Bildning behöver lyftas och uppvärderas

Den akademiska karriären ska vara öppen och tydlig

Akademin är en konkurrensutsatt och i många fall elitistisk verksamhet där forskare slåss om resurser. Den som inte producerar på tillräckligt hög nivå riskerar att bli utan anslag. Under dessa förutsättningar är det en utmaning att samtidigt ta ett stort ansvar för att vara en god arbetsgivare som ger bra villkor för anställda. Vi har länge arbetat med hur vi … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Den akademiska karriären ska vara öppen och tydlig

Universitetets svar på Strututredningen klart

Lunds universitet ska alldeles snart skicka sitt remissvar till Styr- och resursutredningen, Strut, och igår var det uppe i styrelsen för beslut. För sektorn är det en mycket viktig utredning och vi har länge vänt oss till regeringen för att få till stånd en förändring av hur sektorn styrs och resurssätts. Utredningarna genom åren har också varit många, vilket utredaren … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Universitetets svar på Strututredningen klart

KAW ger fin skjuts åt jämställdheten på lärosätena

En av våra stora finansiärer, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, KAW, har annonserat ett nytt beslut som jag tycker är alldeles lysande. Eftersom det råder dålig könsbalans i KAW:s projektanslag – forskningsprojekt som bedöms hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott – tar de nu ett nytt grepp för att korrigera obalansen. I snitt … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för KAW ger fin skjuts åt jämställdheten på lärosätena

Storsatsningar ska hamna där möjligheterna till excellens är störst

Lunds universitet har genom åren varit synnerligen framgångsrika i att attrahera anslag till stora, tvärvetenskapliga miljöer såsom Linnémiljöer och Strategiska forskningsområden, SFO:er. SFO:erna beslutades av regeringen 2009. Satsningen innebar att ett antal svenska forskningsområden som bedömdes ligga i den internationella forskningsfronten eller ha potential att nå dit skulle tilldelas medel. Lunds universitet får runt 190 miljoner kronor årligen för de … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Storsatsningar ska hamna där möjligheterna till excellens är störst

En helg att fira forskning och rösträtt

Detta veckoslut är speciellt för universitetet av flera anledningar. Idag är det dags för doktorspromotion och de doktorer som under det senaste året avslutat sin forskarutbildning och försvarat en doktorsavhandling vid Lunds universitet firas. Promotionen är den högtidligaste ceremonin vi har för att hylla forskningen vid Lunds universitet. På söndag inträffar ytterligare en händelse som är mycket viktig för universitetets … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för En helg att fira forskning och rösträtt

Lunds universitets studenter får arbete efter examen

Högre utbildning hamnar ofta i fokus – inte minst när man pratar om arbetsmarknadspolitiska åtgärder, matchningsproblem mellan utbildning och arbete eller industrins behov av fortbildning när ny teknologi tagit plats eller andra förändringar gjort att stora omställningar i verksamheten behövs. Kraven som ställs på universiteten och högskolorna från statsmakten och näringsliv är att de inte bara ska utbilda för framtidens … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Lunds universitets studenter får arbete efter examen