Erik Renström

Rektors blogg

Om bloggen och tillgänglighet

Den här bloggen innehåller blogginlägg från Lunds universitets rektor Erik Renström. Bloggen är en del av Lunds universitets webbplats och sajten och mallarna är tillgänglighetsanpassade för att uppfylla lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Lunds universitet arbetar kontinuerligt med att öka tillgängligheten på webbplatsen. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att universitetet inte uppfyller lagens krav, kontakta oss på blogg@kommunikation.lu.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Hur vi testat webbplatsen

Genom intern testning och självskattning.

Senaste bedömningen gjordes den 4 januari 2021.

Senast uppdaterad

Bloggen publicerades den 4 januari 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 4 januari 2021.