Författararkiv: TvS

Ministerbesök med excellens, bredd, internationalisering och studenter

I år har vi haft ett speciellt siste april i Lund eftersom vi kunde välkomna forsknings- och högre utbildningsminister Matilda Ernkrans hit och visa henne en del av universitetets fantastiska innehåll. Gårdagens program var en blandning av bredd och spets då vi visade två nationella infrastrukturer som båda är excellenta men inom vitt skilda områden – ett inom humaniora, Humanistlaboratoriet, … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Ministerbesök med excellens, bredd, internationalisering och studenter

Tätare samarbete för ett rikare Lundaliv

Tidigare i veckan skrev universitetet och Lunds kommun under ett samverkansavtal. Det är ett förtydligande, eller fördjupande om man så vill, av det första avtal som skrevs 2014 om samarbete. Jag tycker att vi, genom de fyra grundpelare som i detta nya avtal har vaskats fram, har hittat de områden där vi tillsammans kan göra mycket för att utveckla Lund … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Tätare samarbete för ett rikare Lundaliv

Inga överraskningar i vårproppen

Idag har regeringen lagt fram sin vårändringsbudget. För sektorn innehåller den inga stora överraskningar och den strategi som Lunds universitet lade i höstas, att inte skruva i universitetets verksamheter och lagd resursfördelning för 2019 utan räkna med att de höjningar som lagts i tidigare forskningsproposition och budgetpropositioner skulle bli av, ser ut att ha varit en bra strategi. Vad vi … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Inga överraskningar i vårproppen

Campus Helsingborg får nya initiativ och förstärkning på 35 miljoner kronor

Campus Helsingborg, CH, är en mycket viktig del av Lunds universitet och vi har länge diskuterat hur vi ska kunna stärka verksamheten och stimulera arbetet med att öka studentantalet. För attraktiviteten är det viktigt att CH upplevs som en lika levande och dynamisk plats som andra campus vid Lunds universitet och då krävs att en kritisk massa av såväl studenter … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Campus Helsingborg får nya initiativ och förstärkning på 35 miljoner kronor

Obligatorisk kurs i forskningsetik för samtliga doktorander införs

God forskningsetik är en av universitetets viktigaste pelare. All forskning och utbildning vid universiteten ska vara fri från oetisk verksamhet och det råder nolltolerans för fusk. Att vi tar fram pålitliga resultat med korrekta metoder är grundläggande för universitetets trovärdighet och överlevnad. Vi har sedan ett antal år tillbaka ett Etikråd med forskare och lärare. I rådet stöts och blöts … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Obligatorisk kurs i forskningsetik för samtliga doktorander införs

MAX IV tar stora kliv men arbete återstår

Vetenskapsrådet (VR) har nu lämnat sin andra rapport gällande MAX IV:s projektledning och projektorganisation. Rapporten är en uppföljning av de rekommendationer som gavs till MAX IV efter att VR på plats genomfört en större genomlysning av MAX IV och dess projektorganisation i fjol. Anledningen till genomlysningen var att delar av strålrörsprojektet var försenade. Ett stort utvecklingsarbete har sedan den första … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för MAX IV tar stora kliv men arbete återstår

Framtiden gemensam nämnare för samverkan

Ett antal intressanta samverkansnyheter har presenterats de senaste veckorna som jag gärna lyfter. Den gemensamma nämnaren för dem alla är att de fokuserar på framtidens samhällsutmaningar och på att få forskning och utbildning att omvandlas till konkret kunskap i samhället. Vi har precis beslutat att ge fem nya samverkansinitiativ anslag. Dessa är unika på så sätt att de söks i … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Framtiden gemensam nämnare för samverkan

Om RQ20 och långsiktig kvalitetsutveckling

Lunds universitet är världsledande inom flera områden och hänvisar ofta till topp 100-placeringar på världsrankinglistor. Huruvida rankinglistor är ett bra mått på lärosätenas kvalitet på forskning och utbildning är en ständig källa till diskussion och något som jag vill återkomma till framöver eftersom vi sedan ett tag tillbaka ser över hur universitetet ska kunna arbeta mer strategiskt med ranking. Professor … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Om RQ20 och långsiktig kvalitetsutveckling

Mäktigt klimatupprop med 4000 underskrifter

Igår fick ledningen ta emot drygt 4000 namnunderskrifter från studenter inom alla fakulteter. Det gäller ett klimatupprop med tydliga krav på Universitetets omställning mot ett hållbart samhälle. Låt mig först och främst säga tack för uppropet, det är mäktigt att se alla dessa namn! Och det blir än tydligare med namnunderskrifterna att, även om hållbarhet länge har varit något som … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Mäktigt klimatupprop med 4000 underskrifter

Hög tid att kvalitetssäkra hanteringen av forskningsdata

Publicering och lagring av den vetenskap som tas fram vid universiteten är en mycket stor fråga internationellt och nationellt. Även här på universitetet och i ledningen är denna högt prioriterad. Vi har nu beslutat att avsätta 3,2 miljoner kronor för ett projekt som syftar till att utveckla och samordna universitetets hantering av forskningsdata – delvis för att vi ska kunna … Läs mer

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Hög tid att kvalitetssäkra hanteringen av forskningsdata