Erik Renström

Rektors blogg

Klättrar på internationell ranking och får hållbarhetspris

Lunds universitet har som övergripande mål i sitt strategiska arbete att få ökat internationellt genomslag. Det är ett genomgripande arbete som innefattar många delar: att rekrytera internationell toppkompetens till forskning och utbildning, skapa starka forskningsmiljöer som samarbetar med de bästa forskarna och innovationshubbarna i världen samt att forskningsresultaten publiceras och citeras i hög grad. Detta arbete görs främst på fakulteterna och kärnverksamheten och den universitetsövergripande nivån navigerar och stöttar fakulteterna med hjälp av strategierna som tas fram inom Globalt dynamiskt engagemang, GDE.

Konkurrensen inom forskning och innovation ökar i världen, det känns slitet att säga det, men det är ett faktum som universitetet behöver förhålla sig till och även ta sig an. Flera regioner och länder som för några decennier sedan inte räknats som världens stora eller viktiga vetenskapsproducenter har kommit starkt, flera lärosäten i Asien hör till de främsta. Och vi ser hur geopolitiska förändringar stöper om den internationella kartan och påverkar även forskningssamarbeten i EU och mellan exempelvis USA och Kina.

Lunds universitet behöver arbeta med de bästa lärosätena och hubbarna i världen, helt enkelt för att själv bli bättre. Och omvänt vill de bästa lärosätena i världen arbeta med oss om vi tillhör de bästa i världen. De senaste veckorna har Lund varit värd för flera internationella besök och det är ett tecken på att vi ses som ett attraktivt lärosäte att samarbeta med.

Alldeles nyligen kom universitetsledningen för ett av världens ledande universitet, Imperial College London, för att diskutera möjligheter för fördjupade och strategiska samarbeten mellan lärosätena med mig och vicerektor Kristina Eneroth. Dessförinnan kom Hamburg universitet på besök och då stod bland annat innovation och innovationsdistrikt på agendan samt internationella samarbeten. Det finns stort intresse från Hamburg för samarbete kring satsningar på batteri och halvledare och forskningsinfrastrukturerna MAX IV och ESS.

Igår, sent, kom också ett glädjande besked: att Lunds universitetet klättrar tio platser på QS-rankningen och nu ligger på plats 75 i världen, det högst rankade flerfakultetsuniversitetet i Sverige. Dessutom tilldelas Lunds universitet QS Sustainability Champions Award. Priset delas ut till lärosäten som har ett starkt engagemang och som länge arbetat aktivt för hållbarhet, vilket visar sig genom att Lunds universitet i QS rankning ligger på plats 8 i världen på hållbarhetsindikatorn.
Ytterligare en indikator i QS som är viktig för Lunds universitets internationella arbete är International Research Network där Lunds universitet rankas som nummer 48 i världen.

Dessa framgångar är ett kvitto på att såväl det internationella arbetet som hållbarhetsarbetet är på rätt väg och detta kvitto går till alla medarbetare och studenter på universitetet. Kvittot innebär dock inte att universitetet slår sig till ro, tvärtom ska vi se det som en sporre att bli ännu starkare inom såväl internationellt arbete som hållbarhet.
Erik

05 juni, 2024

Inlägget postades i

Okategoriserade