Erik Renström

Rektors blogg

Bäst internationalisering är hållbar

Lunds universitet rekryterar anställda och studenter från hela världen och vi har i många år arbetat med att främja internationalisering vid universitetet. Vid universitetet finns 140 nationaliteter, 60 procent av studenterna på masterprogrammen och 40 procent av doktoranderna är internationella.

Räknat till antalet inresande studenter per år är Lunds universitet det mest internationella lärosätet i Sverige. Alldeles nyligen listades vi också i en internationell jämförelse som landets mest internationella lärosäte och hamnade på plats 40 i världen.

En stor andel internationella studenter och anställda, samarbeten med akademiker över hela världen och ett högt internationellt anseende utmärker universiteten som har topplaceringar på listan. Detta är naturligtvis fantastiskt för oss att ha i ryggen när vi fortsätter att utveckla vårt internationaliseringsarbete.

Till grund för arbetet med att utveckla internationalisering ligger en handlingsplan som sträcker sig till 2021. Vi har nu kommit dithän att vi behöver se hur vi kan arbeta framöver och vilka delar i handlingsplanen som har implementerats och vilka delar som behöver justeras för att ta avstamp mot framtiden.

Det har inte undgått någon att pandemin kraftigt kringskurit möjligheterna till rörlighet mellan länder och pandemin gjorde sitt intåg mitt under handlingsplanens implementeringstid. Med anledning av detta fick handlingsplanen revideras och justeras i höstas och omfattar numera även virtuell mobilitet och utveckling av digital pedagogik. Dessa områden har under pandemin utkristalliserat sig som mycket viktiga faktorer för att kunna utveckla universitets internationalisering.

Pandemins konsekvenser på internationalisering har vi också tagit upp i den coronagrupp som jag berättat om i ett tidigare blogginlägg. Även om det är svårt att överblicka pandemins konsekvenser för forskning och forskarutbildning (särskilt på lång sikt) behöver vi vara observanta på finansiering och samarbeten samt omhändertagandet av nya doktorander och anställda som behöver introduceras på distans, för att nämna något.

Även om pandemin släpper taget så småningom återstår frågan om hållbar internationalisering. Den diskussionen startade före pandemin och framförallt började universitetens resvanor att ifrågasättas i allt större utsträckning. Såväl anställda som studenter förväntar sig idag att universiteten själva är en del i omställningen mot en hållbar värld. Inom EU-samarbetet har till ett exempel tågstipendier introducerats i det nya Erasmusprogrammet och många universitet ser nu över hur digitaliseringen kan skapa nya möjligheter.

Hur gör vi för att bibehålla vår attraktionskraft för internationella studenter och hur ger vi dem möjlighet att bedriva studier vid Lunds universitet på ett hållbart sätt och i enlighet med universitetets hållbarhetsplan? Det kommer att diskuteras under ett seminarium i morgon, fredag, och ni som inte är där då, kommer att kunna hitta seminariet och diskussionerna på webben i efterhand.
Erik

 

11 februari, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade