E-lärande en högprioriterad fråga

Nu i augusti när studenterna strömmar tillbaka till en ny termin, passar jag på att lyfta frågan om pedagogik vid vårt universitet. Studentkårerna har uppmärksammat oss i ledningen på att det går alldeles för långsamt att införa det digitala lärandet och att det sker fläckvis.

Studenterna är idag mer vana vid den digitala världen än vid papper och penna. Självklart vill de kunna använda de digitala möjligheterna även inom sin utbildning.

Inom Lunds universitet finns utbildningsmiljöer som ligger långt framme. Ofta är det entusiastiska lärare som har banat vägen och de är värda all entusiasm och uppskattning. Men jag skulle vilja att vi på bred front tar ett stort steg framåt inom digitalt lärande så att möjligheterna kommer alla studenter tillgodo.

När utbildningsanslagen inte växer i takt med kostnadsutvecklingen måste vi hitta vägar som maximerar nyttan av kontakttiden vid lektioner/föreläsningar. Flipped Classrooms där studenterna förbereder sig inför lektionen, genom att ta del av digitalt material som läraren har lagt ut, gör att tiden i föreläsningssalen kan användas optimalt. Digitala tentor är en annan lovvärd teknik som också effektiviserar lärartiden (snabbare rättning) och utvecklar högskolepedagogiken. Vi får försöka betrakta den ansträngda utbildningsekonomin som den berömda nöden och uppfinningarnas moder.

Lunds universitet har en handlingsplan för e-lärande, 2016-2018 Samtidigt gör Avdelningen för högskolepedagogisk utveckling, AHU, ett viktigt arbete genom att bygga upp ett universitetsgemensamt centrum för e-lärande. Den digitala utvecklingen har gått så långt att man inte längre kan hålla isär högskolepedagogik från e-lärande och därför kommer det framöver ännu tydligare vävas in digitalt lärande i de obligatoriska kurserna i högskolepedagogik.

Universitetsledningen ser e-lärande som en högprioriterad fråga. Lunds universitet måste väcka kraften hos de lärare som ännu bara trevande närmat sig de nya möjligheterna. Lärarna måste få tid att tillgodogöra sig de nya möjligheterna. Som med mycket annat finns det en tröskel att komma över. Därför måste studierektorer och prefekter prioritera kompetensutveckling i denna riktning.

Att erbjuda enhetliga och effektiva systemlösningar tillgängliga för alla är ledningens ansvar. Här finns en bit kvar att gå.

För att få kontinuitet och styrfart kommer det sannolikt att krävas att vi avsätter årligt återkommande gemensamma resurser för projekt inom e-lärande. Jag kommer att arbeta för att detta kan bli verklighet redan inför nästa år.

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för E-lärande en högprioriterad fråga

Samarbeten och innovativa idéer krävs för att lösa bostadsfrågan

Nu står snart en ny termin för dörren och studenterna återkommer till Lund. Det är lika härligt varje år när våra sommartomma campus fylls på nytt!

Jag vill passa på att flagga för bopoolen.nu som är Lunds universitets studentkårers andrahandsförmedling för bostäder. Den vänder sig både till den som söker bostad eller den som har en bostad att hyra ut. Den 29:e augusti håller också Bopoolen ett mingel i Café Athen för såväl uthyrare som studenter som söker bostad. Situationen är alltid svårast vid terminsstarterna och jag hoppas att alla som har ett rum över kan överväga möjligheten att hyra ut!

Vi vet att en av framgångsfaktorerna för universitetet och för studenternas studieresultat är möjligheten för studenter att ha ett bra och tryggt boende under studenttiden. Även om bostadssituationen har förbättrats något i Lund under senare år finns det all anledning att fortsätta driva denna viktiga fråga. Bristen på studentlägenheter är nationell och svårast i de stora universitetsstäderna där köerna till ett eget boende är långa, ibland flera år. Jag är mycket glad för att Bopoolen stöttas gemensamt av oss och Lunds kommun – det är bara genom samarbeten vi kan lösa bostadsfrågan.

Positivt är att det i Lund har färdigställts 900 studentbostäder de senaste fem åren och ytterligare 1000 är planerade att påbörjas inom de kommande fem åren. Alla innovativa idéer är viktiga för att få bukt med bostadsbristen. En sådan innovativ idé är BoKompakt, AF Bostäders mikrolägenheter som stod färdiga 2014. Tidigare i somras kom en intressant rapport som gjorts vid Institutionen för designvetenskaper där man intervjuat de studenter som sedan 2014 har fått möjlighet att bo i de experimentella lägenheterna. En slutsats därifrån är:

”Utvärderingen visar att konceptet inte i första hand är attraktivt på grund av lägenheternas hyresnivå utan för att det upplevs som en utmaning genom sitt nytänkande, genom satsningen på hållbarhet och för att det tar sig an studenternas bostadsproblematik på ett nytt och annorlunda sätt. Kanske är det detta som är BoKompakts viktigaste bidrag.”

Jag tror det ligger mycket i detta!

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Samarbeten och innovativa idéer krävs för att lösa bostadsfrågan

Vad är kvalitet?

Jag har varit på ett antal seminarier så här långt under Almedalen och många högst intressanta diskussioner har förts som rör vår sektor.
Nationalekonom Laura Hartman kom med en verkligt bra kommentar under Vetenskapsrådets seminarium ”Hur ska vi mäta forskningskvalitet – och få underlag för utveckling av svensk forskning?”

Hon undrade om det inte är så att forskarsamhället tenderar att stirra sig blint på citeringsstatistik istället för att lyfta blicken och se vad samhället uppfattar som god forskning. Samhället bryr sig mindre om citeringar men är desto mer intresserat av att forskningen ska lösa samhällets stora utmaningar såsom att bota cancer eller hitta nya effektiva läkemedel.

Är vi i forskarsamhället tillräckligt bra på att möta samhällets förväntningar på vad forskningen ska ge och utmana våra egna – kanske introverta – sätt att mäta vad god forskning är? Det är frågor som är väl värda att tänka på.

Det var också kul att vara med i debatten om jämställdhet ”Från beslut till förändring – jämställdhetsintegrering av universitet och högskolor”
som arrangerades av Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF med flera.  Ibland kan man få intrycket av att alla är med på båten vad gäller jämställdhet men jag är själv av uppfattningen att det inte stämmer. Istället tror jag att det finns omedvetna och förutfattade föreställningar som bidrar till att det är lättare för män att få tjänster jämfört med kvinnor.

Den traditionella tävlingen Science Slam,  där forskare från oss och Malmö högskola tävlar om att göra den mest roliga och intressanta presentationen av sin forskning på kort tid gjorde återigen stor succé i Öresundshuset. Jag skämtade innan tävlingen om att Malmö högskola nu skulle vinna för första gången eftersom de ska få universitetsstatus. Och jag fick rätt – de vann! Alla forskare gjorde dock fantastiska prestationer och jag är oerhört imponerad över den kunskap och humor som de serverar oss i publiken!

Nu på onsdagsmorgonen regnar det för första gången under mina Almedalsdagar men jag ser fram emot ett par ESS-seminarier, bland annat Lunds kommuns seminarium om morgondagens forskningsanläggningar, som ges under dagen.

Nu återstår bara att önska alla en riktigt skön sommar och semester! Bloggen återupptar jag i augusti.
Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Vad är kvalitet?

Almedalen nästa och överraskande nyheter i Lärosäten Syd

På söndag åker jag till Almedalen för att delta i seminarier och debatter samt träffa kollegor och politiker. Många med mig åker dit, mer än 80 LU-anställda medverkar i några av alla tusentals programpunkter som erbjuds. Almedalen har med åren blivit en naturlig plats för Lunds universitet att närvara vid.
Här finns en unik möjlighet till samverkan, våra seminarier  belyser många av dagens och morgondagens utmaningar såsom Mellanösternkonflikten, klimat, hälsa och jämställdhet. Många av våra forskare deltar också i andras paneler och seminarier. Forskare och experter har en viktig samverkansuppgift, nämligen att delta i det offentliga samtalet.

Mitt förra besök på Almedalsveckan gav mig massor av ny kunskap, inspiration och kontakter och jag har höga förväntningar även på årets Almedalen som blir sista riktiga jobbrycket innan sommar och semester.

Vi har med kort mellanrum sett två nyheter, som säkert har varit lite överraskande för många, och som rör det skånska högskolelandskapet den senaste tiden. Först Malmö högskola som nu får klartecken att ansöka om universitetsstatus – stort grattis till detta!

En annan som också berör högskolelandskapet i Skåne inom Lärosäten Syd är att min företrädare Per Eriksson blir vicerektor på Kristianstad högskola med ansvar för forskning. Ett varmt grattis till Per Eriksson, hans bakgrund kommer säkert att ge en riktigt god injektion till samverkan i Kristianstad med omnejd!

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Almedalen nästa och överraskande nyheter i Lärosäten Syd

Konstnärliga fakulteten – en guldgruva att värna

Konst, musik, teater. Det är få universitet förunnat att kunna inrymma dessa discipliner tillsammans med de i övrigt mer traditionella akademiska fakulteterna. Det är få städer förunnat att kunna hysa dessa utbildningar på universitetsnivå. Men Lunds universitet har den fördelen liksom Malmö stad. I Malmö har vi vår konstnärliga fakultet.

Det krävs inte något geni för att förstå vilken guldgruva det ligger i att ha unga, talangfulla, idésprutor; musiker, konstnärer och skådespelare, som bidrar till ett sprudlande kulturliv i staden under tiden de utbildar sig.

Det är kultur som gör städerna levande med konserter, föreställningar och utställningar som berör – antingen de skaver och kritiserar samtiden och samhället, manar till eftertanke eller bjuder på ren skönhet och glädje. Kultur är avgörande för samhällsbyggandet och kulturen definierar människan och mänskligheten. Dessa verksamheter utgör en viktig attraktionskraft för såväl Malmö som Lunds universitet.

I veckan har jag suttit i möte med ett antal representanter från bl.a Malmö stad för att diskutera hur vi ska lösa, inte bara Konsthögskolans ganska omgående behov av ersättningslokaler om Malmö stad tar de nuvarande för att göra dem till grundskola, utan också för att hitta en långsiktig lokallösning för konst, musik och teater – helst samlade under ett och samma tak. Några olika alternativ diskuteras nu för en flytt. Vi har en mycket bra relation med Malmö stad som visar en mycket god vilja och stor målmedvetenhet att lösa den konstnärliga fakultetens lokalfråga. Förslagen som vi hittills har diskuterat är mycket bra alternativ men har några frågetecken kvar att lösa såsom kostnad, eventuell interimslösning samt tidsaspekt.

Jag är absolut inte främmande för att flytta hela fakulteten till Lund – vilket lyft för Universitetets och Lunds kommuns kulturliv det skulle vara! Jag har också fått indikationer om att en annan skånsk stad skulle öppna famnen för dessa verksamheter. Inte undra på. Det är en unik verksamhet som vilken stad som helst skulle vilja lägga vantarna på. Men jag tror att studenterna och verksamheten har störst glädje av att stanna i Malmö, i storstadens puls och med närheten till andra konst- och kulturinstitutioner. De spännande scenerna, klubbarna, museerna och utställningarna finns snarare i Malmö-Köpenhamn än i Lund. Vi kommer därför att driva på att vår fakultet får stanna i just Malmö.

Lokalfrågan för de konstnärliga fakulteterna är en viktig del av den strategi som vi nu formar över universitetets kultursamverkan bland annat med hjälp av det nyinstiftade kulturrådet. Vi ”lånar” gärna ut vår konstnärliga verksamhet till Malmö stad. Konstnärliga fakulteten ska vi värna! Och om det visar sig att vi inte kan hitta en bra långsiktig lösning i Malmö – då får vi tänka om!

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Konstnärliga fakulteten – en guldgruva att värna

Förberedda för regeringens samverkansinitiativ

Nu i juni lanserade regeringen ett nytt strategiskt samverkansinitiativ. Tanken med det är att kraftsamla för att möta och lösa viktiga samhällsutmaningar som vi står inför. Ett annat syfte är att stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft.

Programmet ska genomföras i samarbete mellan lärosäten, offentlig sektor och näringsliv. Man har i ett första skede anslagit 40 miljoner kronor för programmet, men man kan ana att denna satsning kommer att följas av förstärkning senare. De fem områden man valt ut är:

  • Nästa generations resor och transporter
  • Smarta städer
  • Cirkulär biobaserad ekonomi
  • Life science
  • Uppkopplad industri och nya material

Denna satsning är glädjande, inte minst för Lunds universitet. Vi bedriver redan ett framgångsrikt forsknings- och samverkansarbete inom just dessa områden. Inom våra strategiska forskningsområden (SFO), EU:s ramprogram och regionala EU-program har vi verksamhet inom områdena. Dessutom finns åtskilliga aktiviteter inom flertal institutioner som berör just dessa utmaningar. Vår förmåga till samverkan är också viktig i detta sammanhang, inte minst genom det långsiktiga arbete vi nyligen initierat: att skapa en modell för strategiska partnerskap med externa aktörer.

Medlen för dessa områden kommer att handläggas av Vinnova. Ännu har man inte utlyst någon ansökansomgång, men det är viktigt att vi redan nu gör oss beredda för dessa ansökningar så att vi, tillsammans med våra samverkanspartners, står starka. Vi planerar därför att formera grupperingar från fakulteterna och verksamheterna som tillsammans med stöd från FSI kan samordna kompetenser inom universitetet med samverkanspartners inom de olika områdena.

Samverkan och innovation var också ämnet under symposiet i förra veckan “Innovative Infrastructure or Infrastructure for Innovation – How do we Ensure the Benefits for Research, Industry and Society? som hölls i samband med MAX IV-invigningen. På symposiet fanns bland annat statsminister Stefan Löfven och Karin Röding, stratssekreterare på Utbildningsdepartementet samt representanter från akademi, näringsliv och offentlig sektor. Kort sammanfattat rörde sig diskussionen till stora delar om vikten av ett förbättrat innovationssystem och nyckeln till detta ligger i flera och fungerande mötesplatser.

Ett gott exempel på en sådan mötesplats tycker jag att forskningsinstitutet RISE är och jag har stora förhoppningar på det samarbetet framöver, inte minst vad gäller Science Village Scandinavia och den verksamhet som nu byggs upp på Brunnshög med MAX IV och ESS som motorer.

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Förberedda för regeringens samverkansinitiativ

Ericsson, vår första strategiska partner

Terminen går mot sitt slut och så här i mitten av juni lägrar sig lugnet på våra campus. Det har varit en intensiv vår där vi i ledningen har tagit ytterligare ett steg mot framtiden, inte minst i arbetet med den strategiska planen.

Som ett led i att stärka samverkan skriver vi idag under ett strategiskt samarbetsavtal med Ericsson.  Det känns riktigt bra att vi nu får till stånd ett sådant avtal med en sedan länge uppskattad partner.  Tanken är att detta ska följas av flera, liknande avtal med våra viktiga partners.

Läs mer om samverkansavtalet här

I dag har vi också det sista styrelsemötet för terminen och styrelsen ska bland annat fatta beslut om hur universitetet ska kunna bli jämställt till 2020. Dessutom får styrelsen en rapport från regeringens forskningsberedning där fyra LU-professorer ingår: Mats Benner, Henrik Smith, Ingalill Rahm Hallberg samt Sylvia Schwaag Serger.

Närmast är det sedan midsommar och därefter uppladdning inför Almedalen. Jag återkommer därifrån!

Jag önskar er en riktigt trevlig midsommar!

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Ericsson, vår första strategiska partner

MAX IV invigs idag

I dag invigs MAX IV med pompa och ståt. Såväl statsminister Stefan Löfven som Kungen är på plats tillsammans med forskare och finansiärer. Det är ett fantastiskt projekt som nu står färdigt och vi har alla stora förhoppningar på vad denna investering kommer att kunna ge tillbaka i form av ny kunskap och innovationer. Extra roligt är det att MAX IV har hållit öppet för allmänheten under hela helgen och att så många (1700 personer) då fått tillfälle att se denna unika anläggning.

Följ gärna invigningsceremonin som streamas live på MAX IV:s webbplats.

I dag publicerar jag också en debattartikel i Sydsvenskan med anledning av invigningen.

Den som vill läsa mitt tal som jag håller under dagen hittar det här.

Torbjörn

Den 23 juni publicerade även Köpenhamns universitetets rektor, Ralf Hemmingsen, och jag en debattartikel i Berlingske.

Allmänt Kommentarer inaktiverade för MAX IV invigs idag

Vi kan inte bara vänta på mer anslag

Idag varnar planeringschef Tim Ekberg för det urholkade anslaget till grundutbildningen i Sydsvenskan. Under många år har vi påtalat detta till regeringen eftersom vi ser en stor risk att vi inte kan upprätthålla en hög kvalitet på utbildningen utan tillräckliga anslag. Jag har också skrivit om detta flera gånger i bloggen.

Det är dock inte troligt att vi får mer anslag i det närmaste, åtminstone är det inga signaler som vi får från departementet. Vi ska självklart även fortsättningsvis påpeka vilka konsekvenser det urholkade anslaget har fått, men samtidigt får vi inte hamna i en situation där vi bara sitter och väntar på mer pengar utan att själva försöka göra det bästa av situationen. I ett allt kärvare ekonomiskt klimat behöver vi samarbeta över fakultetsgränser, göra gemensamma prioriteringar och ta gemensamt ansvar för vår utbildning. Bredden är vår styrka men vi får heller inte vara främmande för att prioritera om eller bort eller tänka i nya pedagogiska banor för att kompensera för t.ex mindre lärarresurser.

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Vi kan inte bara vänta på mer anslag

Ta tillfället i akt och titta på kulturskatterna!

Intresset för universitetet och vår verksamhet är stort, det märks inte minst som idag när så många samlas för att titta på processionen som går från Universitetshuset mot Domkyrkan för att hedra våra nya doktorer!

Många är också nyfikna på att se hur det ser ut inuti alla de spännande husen i Lundagård, inte minst där jag själv har mitt kontor – i Universitetshuset. Det är därför ett utmärkt initiativ som Statens fastighetsverk har tagit genom att öppna upp ett antal hemliga rum i Sverige så att fler få se de kulturskatter som göms bakom väggarna i de statliga fastigheterna.

I morgon, den 28 maj kan alla som vill titta in i flera ”hemliga rum” runt Lundagård. Bland annat kan man se mitt kontor, Pelarsalen och Aulan här i Universitetshuset och man får även möjlighet att kika in i Kungshuset.  Det blir flera föreläsningar och utställningar. Jag kommer också att närvara vid en ceremoni för att plantera en ny ”Linnélind” i Lundagård klockan 13. Vi ses kanske där?

Men nu först: doktorspromotionen!

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Ta tillfället i akt och titta på kulturskatterna!