Ericsson, vår första strategiska partner

Terminen går mot sitt slut och så här i mitten av juni lägrar sig lugnet på våra campus. Det har varit en intensiv vår där vi i ledningen har tagit ytterligare ett steg mot framtiden, inte minst i arbetet med den strategiska planen.

Som ett led i att stärka samverkan skriver vi idag under ett strategiskt samarbetsavtal med Ericsson.  Det känns riktigt bra att vi nu får till stånd ett sådant avtal med en sedan länge uppskattad partner.  Tanken är att detta ska följas av flera, liknande avtal med våra viktiga partners.

Läs mer om samverkansavtalet här

I dag har vi också det sista styrelsemötet för terminen och styrelsen ska bland annat fatta beslut om hur universitetet ska kunna bli jämställt till 2020. Dessutom får styrelsen en rapport från regeringens forskningsberedning där fyra LU-professorer ingår: Mats Benner, Henrik Smith, Ingalill Rahm Hallberg samt Sylvia Schwaag Serger.

Närmast är det sedan midsommar och därefter uppladdning inför Almedalen. Jag återkommer därifrån!

Jag önskar er en riktigt trevlig midsommar!

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Ericsson, vår första strategiska partner

MAX IV invigs idag

I dag invigs MAX IV med pompa och ståt. Såväl statsminister Stefan Löfven som Kungen är på plats tillsammans med forskare och finansiärer. Det är ett fantastiskt projekt som nu står färdigt och vi har alla stora förhoppningar på vad denna investering kommer att kunna ge tillbaka i form av ny kunskap och innovationer. Extra roligt är det att MAX IV har hållit öppet för allmänheten under hela helgen och att så många (1700 personer) då fått tillfälle att se denna unika anläggning.

Följ gärna invigningsceremonin som streamas live på MAX IV:s webbplats.

I dag publicerar jag också en debattartikel i Sydsvenskan med anledning av invigningen.

Den som vill läsa mitt tal som jag håller under dagen hittar det här.

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för MAX IV invigs idag

Vi kan inte bara vänta på mer anslag

Idag varnar planeringschef Tim Ekberg för det urholkade anslaget till grundutbildningen i Sydsvenskan. Under många år har vi påtalat detta till regeringen eftersom vi ser en stor risk att vi inte kan upprätthålla en hög kvalitet på utbildningen utan tillräckliga anslag. Jag har också skrivit om detta flera gånger i bloggen.

Det är dock inte troligt att vi får mer anslag i det närmaste, åtminstone är det inga signaler som vi får från departementet. Vi ska självklart även fortsättningsvis påpeka vilka konsekvenser det urholkade anslaget har fått, men samtidigt får vi inte hamna i en situation där vi bara sitter och väntar på mer pengar utan att själva försöka göra det bästa av situationen. I ett allt kärvare ekonomiskt klimat behöver vi samarbeta över fakultetsgränser, göra gemensamma prioriteringar och ta gemensamt ansvar för vår utbildning. Bredden är vår styrka men vi får heller inte vara främmande för att prioritera om eller bort eller tänka i nya pedagogiska banor för att kompensera för t.ex mindre lärarresurser.

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Vi kan inte bara vänta på mer anslag

Ta tillfället i akt och titta på kulturskatterna!

Intresset för universitetet och vår verksamhet är stort, det märks inte minst som idag när så många samlas för att titta på processionen som går från Universitetshuset mot Domkyrkan för att hedra våra nya doktorer!

Många är också nyfikna på att se hur det ser ut inuti alla de spännande husen i Lundagård, inte minst där jag själv har mitt kontor – i Universitetshuset. Det är därför ett utmärkt initiativ som Statens fastighetsverk har tagit genom att öppna upp ett antal hemliga rum i Sverige så att fler få se de kulturskatter som göms bakom väggarna i de statliga fastigheterna.

I morgon, den 28 maj kan alla som vill titta in i flera ”hemliga rum” runt Lundagård. Bland annat kan man se mitt kontor, Pelarsalen och Aulan här i Universitetshuset och man får även möjlighet att kika in i Kungshuset.  Det blir flera föreläsningar och utställningar. Jag kommer också att närvara vid en ceremoni för att plantera en ny ”Linnélind” i Lundagård klockan 13. Vi ses kanske där?

Men nu först: doktorspromotionen!

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Ta tillfället i akt och titta på kulturskatterna!

Försommaren är som ett forskningsresultat – efter långt mörker står plötsligt allt i blom

Vi går in i en intensiv period med examinationer och universitetets största högtid – promotionen på fredag!

Det är fantastiskt att se alla dessa högtidsklädda studenter och lärare som samlas i försommaren kring bubbel och högtidstal och som firar av en termin eller en hel utbildning. Den här årstiden belyser på något sätt arbetet vid ett universitet– vi arbetar träget och uthålligt och med långa tidsperspektiv. Och i takt med att tiden går och årstiderna växlar spricker knopparna och arbetet står plötsligt i full blom utan att man riktigt förstår var tiden tog vägen. Det kan gälla en tenta, en examen, en hel doktorsavhandling eller ett forskningsresultat som äntligen är färdigt efter långt slit under många mörka månader.

Lundagård är aldrig så vacker som när vi har våra högtidsfester. Jag önskar alla som nu firar examen eller förbereder sig för doktorspromotionen på fredag ett riktigt stort grattis!

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Försommaren är som ett forskningsresultat – efter långt mörker står plötsligt allt i blom

Briljans – går den att leda?

Universitetet utvecklar och förmedlar kunskap. Det är det uppdrag som samhället och vi själva gett oss.

En grundförutsättning för detta är den akademiska friheten – rätten att välja forskningsfråga. Universitetet är för sitt uppdrag helt beroende av den enskilde forskarens och lärarens förmåga till analys, nytänkande, engagemang och pedagogiska framgång.

Lunds universitet är på många vis unikt i Sverige genom att vi har i det närmaste en komplett bredd i utbildning och forskning. Inom varje forskningsområde driver unika individer utvecklingen framåt. Inte sällan med större kontakter med andra forskare i samma disciplin på andra sidan jordklotet, än med forskare i ett helt annat ämne, på andra sidan gatan. Det är som det ska vara. Vetenskapssamhället är internationellt och kunskapsutvecklingen bryr sig inte om landsgränser.

Men som rektor kan jag inte låta bli att fascineras av tanken om vad som skulle kunna hända om medvetenheten ökade över ämnesgränserna. Om ännu fler inom universitetet lät sig inspireras över ämnena och vetenskapsområdena. Vi har en stor potential till tvärvetenskaplig utveckling, som vi inte till fullo utnyttjar. Om medvetenheten om den egna avdelningens viktiga del i helheten ökade, så skulle också insikten öka om att vi delar samma mål: vetenskapens utveckling och utbildning för ett bättre samhälle. Vi skulle bli ett starkare universitet med större attraktivitet för både externa samarbetspartners, anslagsgivare, studenter och medarbetare. Det är den händelseutveckling jag skulle vilja se under min period som rektor.

Just nu arbetar vi med den strategiska planen för perioden 2017-2026. Det är en lång tidsperiod, men förflyttning tar tid i de här sammanhangen. Att arbeta med en strategisk plan är inte lätt i en kunskapsorganisation, eftersom en sådan organisation är helt beroende av enskilda medarbetares nytänkande och analys. En universitetsledning kan sätta mål, men målen måste sättas så att initiativ och drivkraft fortfarande finns kvar hos den enskilde medarbetaren. Målen måste alltså sättas övergripande och med kunskapsutvecklingen i centrum.

Nyckeln till framgång, menar jag, ligger i vår förmåga att kommunicera inom och mellan institutioner, fakulteter och universitetsledning, liksom med partners i vår omvärld. För att rektorsnivån ska kunna fatta välinformerade beslut vill jag ha ett tätt och öppet samarbete med fakulteterna. Samma sak gäller dekanerna, som måste ha en nära dialog med sina prefekter och prefekterna med sina forskargruppsledare. Det är därför jag tror på ledningsgruppsutveckling. I de regelbundna mötena med dekanerna ökar inte bara min kunskap om fakulteterna, utan också dekanernas kunskap om varandras verksamhet. Min förhoppning är att samma sak ska äga rum på fakultetsnivå mellan prefekterna. Genom arbetet i ledningsgrupperna kommer vår förmåga att prioritera och ta ansvar för helheten att öka.

Jag tror att vi på detta sätt kan finna vägar att hantera kunskapsorganisationens svagheter som uppstår samtidigt med dess styrka. Vi står och faller med framgångsrika individer. Det individualistiska perspektivet är därför starkt och medför att vi ibland har svårt att omprioritera när resurserna inte är tillräckliga. Genom välfungerande ledningsgrupper utvecklar vi ett ökat gemensamt ansvarstagande.

Lyckas vi uppnå en ökad växelverkan mellan nivåerna, hjälper det oss att ta ansvar för helheten. Och vi kommer att sitta med en gemensam guldgruva – ETT Lunds universitet med åtta fakulteter, som delar samma mål: att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Briljans – går den att leda?

Innovation och samverkan bedrivs bäst i kärnverksamheten

I ett debattinlägg i Sydsvenskan den 29 april skriver Helene Vogelmann och de övriga anställda på LU Open om Universitetsledningens omorganiseringsbeslut som bland annat innebär att LU Open kommer att läggas ner. Jag, Bo Ahrén och Susanne Kristensson besvarar deras inlägg i Sydsvenskan idag.

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Innovation och samverkan bedrivs bäst i kärnverksamheten

Firar valborgshelgen med rektorsuppvaktning och spex

Dagligen möter jag de kåraktiva studenterna och de får mig att känna, inte bara stor stolthet, utan också stor tillförsikt inför framtiden, trots de globala utmaningar som vi står inför. Studenterna har aldrig varit klokare och mer redo att ta sig an framtidens utmaningar än nu.

Den här helgen är en av de största studenthelgerna i Lund då studenterna rättmätigt står i fokus. Valborgshelgen (eller siste april som vi säger här) bjuder både på allvar i form av kårernas rektorsuppvaktning av rektor för att sätta ljus på utbildningsfrågorna men är också starkt förknippad med tradition, mösspåtagning, studentsång, fest och spex.

Jag ser fram emot att lyssna på Cecilia Skoug som är LUS ordförande och hennes tal på söndag under rektorsuppvaktningen och jag ser fram emot att få ge henne mitt svar. Det blir också en riktigt gammal klassiker på spexscenen i år: Djingis Khan.

Jag hoppas vi ses någon av dagarna!

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Firar valborgshelgen med rektorsuppvaktning och spex

Jag tar gärna regeringen i hand i arbetet med att få en jämställd sektor

I veckan har jämställdhetsfrågan fått rejäl uppmärksamhet på grund av att en miljöpartist som kandiderade till partistyrelsen inte ville skaka hand med en kvinnlig TV-reporter. Detta har utvecklats till en kris i partiet och lett till het debatt i hela landet.
För mig är det en självklarhet att myndighetspersoner som jag själv och politiker i partier som står för demokrati och jämlikhet behandlar och bemöter kvinnor och män lika.

Men hur bra är vi på jämställdhet i vår egen organisation? Frågan har under lång tid varit på tapeten i vår egen sektor och på vårt universitet. I sektorn brottas vi med stora skillnader för män och kvinnor i karriären och även om Lund inte är sämst i klassen – tvärtom ligger vi ganska bra till, inte minst vad gäller fördelningen av män och kvinnor bland dekaner, fick styrelsen i förra veckan en genomgång av hur könsfördelningen mellan män och kvinnor bland professorerna ser ut. Som jag tidigare har berättat här i bloggen har jag fått styrelsens uppdrag att ta fram mål för hur universitetet ska bli jämställt till år 2020.

Hur dessa mål ska utformas är för tidigt att säga, vi kommer att presentera ett förslag på styrelsemötet i juni. Men redan nu kan vi konstatera att det inte kommer att kunna finnas lika många män som kvinnor bland professorerna 2020 eftersom överskottet av män idag är alldeles för stort.

I dag är cirka 75 procent av professorerna vid vårt universitet män och för att uppnå 40 procent (vilket skulle räknas som jämställt) kvinnor bland professorerna till 2020 skulle det innebära att vi inte kan anställa en enda man från och med nu. Det är ingen väg som jag ser som framkomlig. Vi får helt enkelt ha ett längre och bredare perspektiv. Jämställdheten gäller inte bara professorskadern. Jämställdheten gäller hela fundamentet för akademin – att bana väg för alla människors lika möjligheter att förverkliga sin drömmar.

Jämställdhets- och likabehandlingsfrågorna har även kommit upp under vår myndighetsdialog som vi nyligen hade med departementet samt i flera diskussioner med forskningsfinansiärerna. Det är helt klart att jämställdhet kommer att vara en parameter när fakultetsanslagen ska räknas om i den så kallade tombolan. Vi har också fått tydliga signaler från forskningsfinansiärerna VR och KAW (de senaste träffade jag vid huvudmannarådet i förra veckan och under ett besök i Lund i förrgår) att de håller ett öga på jämställdhetsaspekten i ansökningar och anslag.

En enkönad miljö tillhör verkligen inte framtiden och jag välkomnar alla initiativ som tas, både hos oss själva och bland finansiärer och på departementet för att vi ska ligga så nära 50-50 som möjligt på alla nivåer i vår verksamhet, på samtliga av våra grundutbildningar upp till högsta forskarnivå.

Att vi ska ha en jämställd sektor tar jag gärna regeringen i hand på.

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Jag tar gärna regeringen i hand i arbetet med att få en jämställd sektor

Juristerna inspirerar med sina idéer kring rekrytering och undervisning

Nu under våren har vi budget- och kvalitetsdialoger med fakulteterna. Jag har dessvärre inte alltid tid att sitta med vid kvalitetsdialogerna men är mycket glad över att jag hann det i veckan då ledningen träffade Juridiska fakulteten. Så inspirerande det var att lyssna på dem och så många idéer och arbetsmetoder de har som är värda att sprida vidare i organisationen!

Såväl arbetet med rekrytering som undervisning är genomtänkt och noggrant planerad i alla led. Deras rekryteringar är strategiska och de tar hand om sina doktorander från första dag genom mentorskap. Fakulteten är även mycket noggranna med att snabbt fånga upp studenterna och erbjuda stöd, t.ex genom Juristverkstad där äldre studenter hjälper till med studieteknik och information om kurslitteratur, både i mer traditionell form och genom filmer.

De använder sig bl.a av Flipped classroom som metod, något som de har mycket goda erfarenheter av eftersom det gör att studenterna kan plugga på i den takt de vill genom att titta på förinspelade undervisningar och därefter kan lärarna ägna sin tid till att fånga upp studenterna vid mer fördjupande möten. Det är något som även görs på flera fakulteter och jag tror att det är vägen framåt i tider då lärarledd undervisningstid är en bristvara. Genom Flipped classroom kan vi använda våra resurser mer effektivt och metodiskt.

Juristerna har också arbetat länge och målmedvetet med att bredda sin rekrytering och få in fler studenter från studieovana miljöer. Deras arbetssätt får gärna vara en ledstjärna för andra, inte minst tror jag att vi skulle kunna använda juristernas metoder vid lärarutbildningen som har haft många avhopp av studenter som inte klarat av sina studier.

Torbjörn

Allmänt Kommentarer inaktiverade för Juristerna inspirerar med sina idéer kring rekrytering och undervisning