Erik Renström

Rektors blogg

Vi ger ministern många exempel på samverkan i dialog

I denna polariserande tid är dialog ett redskap som verkar alltmer avlägset i världspolitiken men också människor emellan. Vi och dom och inget däremellan. Sociala medier spär på klyftor som leder till avgrundsdjup där istället möten mellan oliktänkande som kanske, om de hade lyssnat på varandra, hade fått ökad förståelse för olika villkor och behov. I grund och botten är vi människor lika; vi vill ha ett så gott liv som möjligt för oss själva och våra barn. Vi vill ha en ljus framtid.

Det samma gäller organisationer. Så jag ser det som ett gott tecken att min egen kalender vid denna tid på året är fullbokad med verksamhetsdialoger och myndighetsdialog. Vid verksamhetsdialogerna får universitetsledningen möjlighet att höra hur fakulteterna arbetar och vad de behöver i form av planeringsförutsättningar och resurser för att genomföra eller utveckla sin verksamhet.
Och just långsiktiga planeringsförutsättningar är något som vi också lyfter i myndighetsdialogen med departementet. Inte minst gäller det anslag som regeringen kopplar till det livslånga lärandet, medel som hittills varit korta och tillfälliga och därmed väldigt svåra för universitetet att omsätta. Och att det krävs politisk och ekonomisk långsiktighet för att kunna driva stora forskningsinfrastrukturer såsom MAX IV och ESS är snarare regel än undantag att vi tar upp i alla våra diskussioner med regeringen.

När utbildningsminister Anna Ekström idag besöker Lunds universitet är hon mycket välkommen. Att vid sådana besök (eller annars också för den delen) använda uttrycket unik är det mest slitna och uttjatade man kan göra. Men i vilken annan del av Sverige (eller världen för den delen) byggs idag ett helt nytt område med utgångspunkt i vetenskap och innovation såsom det nu görs på Science Village på Brunnshög? Vi kommer att samtala om potentialen i denna nya stadsdel – som för samman vetenskap och industri rent fysiskt och kopplar ihop sig med redan befintliga delar i regionen – Ideon och Medicon Village i Lund, Medeon Science Park i Malmö och hela Köpenhamnsklustret inom livsvetenskaper på andra sidan Öresund.

Vi kommer också att samtala om hur ett internationellt universitet som Lunds tar sig an de geopolitiska förändringar vi ser i världen. Rysslands krig i Ukraina har förändrat säkerhetsläget i vår omedelbara närhet och har redan fått konsekvenser för universitetet som behövt frysa samarbeten med Ryssland och Belarus. Vilka konsekvenser kriget får på längre sikt vet vi inte. Men att vi behöver rusta universitetet för en skakigare världsordning och att vi behöver se över alla våra internationella samarbeten är uppenbart. Jag är dock övertygad om att universiteten själva klarar av att bedöma samarbeten på ett ansvarsfullt sätt och utan politisk styrning. De utmaningar som mänskligheten har – klimatförändringar, pandemi, energiförsörjning, resursfördelning eller hoten mot demokrati och frihet – kräver en universell universitetsgemenskap. Det är bara i goda samarbeten och relationer som vi kan klara det.

När samhället nu genomför en grön omställning, till exempel när transportsektorn övergår till elektrifiering, finns stort behov av ny kompetens. Även digitalisering, robotisering och artificiell intelligens påverkar hela samhället och kommer att skapa nya yrken och kompetensbehov. Med ministern kommer vi att lyfta det samarbete vi har inlett tillsammans med Chalmers och Uppsala och industrin för elektrifiering av fordonsindustrin. Tillsammans kan vi göra stor skillnad genom att skapa mer forskning, utbilda fler ingenjörer och ge fortlöpande kompetensutveckling inom batteriteknik och kraftelektronik.

Att vara en del i befolkningens behov av kompetensutveckling inom det livslånga lärandet är en prioriterad fråga för Lunds universitet. Förutom stora samarbeten som nämnts ovan arbetar vi även med kompetensutveckling på andra nivåer. Här lyfter jag gärna planerna på EduLabs –experimentverkstäder där utbildning och forskning kan möta arbetsmarknadsbehov i tätt samarbete med arbetslivsrepresentanter. Korta nätbaserade kurser, som inom EU benämns ”micro credentials” är också något vi vill utveckla.

Jag ser att Lunds universitet rustar sig väl för sin egen och samhällets framtid. Och det sker just i samverkan och dialog.
Erik

 

12 april, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade