Erik Renström

Rektors blogg

Utökad satsning på studenters hälsa

I veckan har världshälsodagen uppmärksammats. Ledningen med vicerektor Jimmie Kristensson tillsammans med Studenthälsan och Lunds universitets studentkårer, LUS, träffade i onsdags Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, för ett samtal om just hälsa och studenters mående. Pandemin med fysisk distans och hemstudier har påverkat oss alla, inte minst studenterna.

När universitetet under året har fattat beslut om distansstudier och hemarbete har studenternas psykiska hälsa varit ett stort orosmoment och något som vi ständigt har haft i åtanke.
Ministern presenterade ett par nya satsningar, bland annat har regeringen inrättat ett nytt nationellt forskningsprogram om psykisk hälsa och Universitetskanslersämbetet har fått i uppdrag att granska omställningen till distansutbildning. Välmående är en del som ska redovisas i detta.

För att stärka studenters hälsa och bidra till en bättre studiemiljö har regeringen skjutit till nationella medel varav 2,1 miljoner kronor går till Lunds universitet.

För en tid sedan gjordes en större genomlysning av Studenthälsan vid Lunds universitet. Projektet resulterade i ett nytt uppdrag och i nya arbetssätt för verksamheten. Studenthälsan har ett stort utbud av stöd, råd och behandling kring problem som hör till studentlivet såsom stress, prestations- eller tentaångest, prokrastinering, oro, nedstämdhet och alkoholproblem.

Lunds universitet har även stöttat nationerna med sammanlagt flera miljoner kronor under pandemin. Nationerna behöver klara livhanken under pandemin och åter kunna leva upp när det sociala livet kan återgå till mer normala former.

Det sociala umgänget för människors personliga utveckling och lärande och för ungas möjligheter att knyta vänskapsband och relationer är viktigt. Och så fort vi ser att det finns möjlighet kommer vi att öppna för mer campusundervisning igen.
Erik

 

 

08 april, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade