Erik Renström

Rektors blogg

Ökat forskningsanslag och fler sommarkurser

I dag presenterade finansministern vårpropositionen och statens finanser inriktas på att få ekonomins hjul att snurra i tider av lågkonjunktur och pandemi. Stort fokus läggs på sysselsättning och särskilt för unga.

I vårändringsbudgeten som också kom idag står det klart att Lunds universitet får ett utökat forskningsanslag om 58 miljoner kronor, något mer än vad vi hoppats på. Universitetsstyrelsen har redan beslutat att rektor och fakulteterna ska dela på förstärkningen. Av rektors del har 25 miljoner avsatts till forskningsprogrammet med inriktning på hållbara lösningar och Agenda 2030. Och den del på 15 miljoner kronor som fördelats till fakulteterna kommer nu att förstärkas.

Ytterligare en större satsning på sommarkurser blev det i vårändringsbudgeten. Regeringen ser gärna att unga studerar och redan etablerade på arbetsmarknaden passar på att fortbilda sig så att de är bättre rustade när arbetsmarknaden ljusnar.

Regeringen satsade 2018 på en utbyggnad av sommarkurser särskilt riktade till lärare. Förra året, 2020, gav regeringen också ett engångsstöd under pandemin och som öronmärktes till sommarkurser. För Lunds universitet uppgick det stödet till cirka 8,5 miljoner kronor och i år blir det ungefär samma storleksordning; 8,6 miljoner kronor.

Vi har sett ett mycket stort intresse för att studera på sommaren. I år har 10 000 personer sökt till en sommarkurs vid Lunds universitet. Det är en ökning med 48 procent jämfört med 2020. År 2020 var även det ett rekordår då sökande till Lunds universitets sommarkurser ökade med drygt 60 procent jämfört med året dessförinnan, enligt statistik från Universitets- och högskolerådet, UHR.

Lunds universitet har kapacitet och vilja att ta ett stort ansvar i den omställning som samhället står inför. Att öppna fler platser på sommarkurser är ett sätt att rusta nuvarande och blivande studenter för framtiden, liksom breddade utbildningar och ett större inslag av digitalisering.

För att möta det stora intresset för sommarkurser har alla fakulteter fått i uppdrag att se hur många fler platser de kan öppna på sina kurser till sommaren. Totalt har 600 ytterligare platser inom juridik, ekonomi, naturvetenskap och det konstnärliga området skapats och dessa finansieras med 8 miljoner kronor.
Erik

15 april, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade