Erik Renström

Rektors blogg

100 miljoner på internationellt forskningsprogram inom hållbar utveckling

Världen är på väg mot omställning till ett hållbart samhälle och vi ser detta även inom sektorn. Regeringen betonar i propositionen vikten av strategiska forsknings- och innovationssatsningar inom hållbarhet och inom EU:s ramprogram för forskning, Horisont Europa, läggs också stor vikt vid dessa frågor. En stor del av budgeten kommer att användas för att möta samhällsutmaningarna med koppling till Agenda 2030.

Lunds universitet har med sin spets och bredd unika möjligheter att ta sig an komplexa frågor som hållbarhet och vi gör nu en helt fantastisk satsning på att stärka tvärvetenskapliga miljöer inom hållbarhet. Ett nytt forskningsprogram ska attrahera internationell forskningskompetens och leda till att fler internationellt ledande forskningsmiljöer inom hållbar utveckling etableras.

Från ett frö, en idé om att använda ökade basanslag inom forskning till något sammanhållet större, satte verkligen tankeverksamheten igång. Inte minst har vicerektor Per Mickwitz skissat på hur forskningsprogrammet vid universitetet skulle kunna skapas. Nu finns alla nödvändiga pusselbitar på plats och programmet har tagit form.

Det här är en strategisk satsning om 100 miljoner kronor som betonar excellens. Genom att bygga ut forskarskolan Agenda 2030 med fler doktorander och samtidigt satsa på ett stort antal postdoktorer inom tvärvetenskapliga projekt räknar vi med att få en bred, internationell sammansättning på forskare och idéer. Målsättningen är internationellt ledande miljöer och vi ser fram emot projektansökningar som visar på nyskapande och samverkan och att forskningen verkligen har utvecklingspotential.

Onsdagen den 10 mars klockan 15-16 bjuder vicerektor Per Mickwitz in till ett informationsmöte för att berätta mer om utlysningen och programmet, och svara på frågor.

Lunds universitet har inte bara möjlighet utan också ett stort ansvar att bidra till ökad kunskap om hållbar utveckling och också bidra till den omställning som samhället står inför och som kräver många olika infallsvinklar, nytänkande och innovationer.

Den nya forskningssatsningen är en del av ett strategiskt arbete inom hållbarhet som Lunds universitet gör. Tidigare satsningar inbegriper 64 miljoner kronor på Forskarskolan Agenda 2030 som startade 2019 och har rönt stort internationellt intresse och haft högt söktryck. Hållbarhetsforum, det koordinerade navet för hållbarhet inom forskning och utbildning vid Lunds universitet, har fått ökade medel och utökat uppdrag och Lunds universitet har antagit en ny hållbarhetsstrategi och hållbarhetsplan.

Jag är otroligt imponerad och glad över alla som har bidragit med idéer och på kort tid kunnat planera för och sätta detta program på plats. Tack!

Erik

 

 

04 mars, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade