Erik Renström

Rektors blogg

Viljan att förstå och förbättra finns på makro- och mikronivå

Ibland ger stora utblickar perspektiv på den egna verksamheten och som rektor är det smått svindlande att tänka på hur många som arbetar för att förbättra vår värld och människors villkor, både på makronivå och mikronivå. För närvarande pågår klimattoppmötet COP27 i Egypten där bland annat klimaträttvisa diskuteras och ett antal forskare från Lunds universitet deltar under toppmötet. Även om inte forskningen ensamt har lösningar på de problem som hopar sig globalt, nationellt eller lokalt så bygger trots allt klokt beslutsfattande på det som universiteten kan bidra med: kunskap och tankegods.

Den politiska viljan att förbättra forsknings-och utbildningssektorn är något som jag får tillfälle att diskutera med den nye utbildningsministern Mats Persson på måndag den 14:e november. I veckan presenterade han tillsammans med sina kollegor den nya regeringens budgetproposition och jag tillsammans med övriga ledningen ser fram emot att höra ministerns visioner för sektorn i stort men även för universitetet. Från vår sida lyfter vi universitetets arbete med excellens, profilområden, hållbarhet, rekrytering och globalt engagemang, innovationsdistrikt, MAX IV och ESS, industrisamverkan och campusutveckling. Vi kommer också att diskutera bristyrken och förnyelse av utbildningar – bland annat inom det livslånga lärandet och för kompetensutveckling m.m. Kort sagt – det som ryms inom den plattform för strategiarbete vid Lunds universitet som ledningen arbetat fram under en tid.

Budgetpropositionen har diskuterats flitigt i media sedan den släpptes och under hela hösten har el- och energifrågorna upptagit en ansenlig del av de politiska förslagen och debatten. Elpriserna skenar och en kall och dyr vinter väntar oss. Hur ska Sverige klara energiförsörjningen på lång och på kort sikt? Denna fråga verkar vara på allas läppar för närvarande och måndagens Debatt i Lund handlar om just detta: ”Svensk elförsörjning – en kraftmätning” där politiker och forskare samlas till paneldiskussion.

Och så passar jag slutligen på att lyfta Filantropins dag som inträffar på tisdag den 15 november. Denna dag tillägnas alla de filantroper som vill förbättra vår värld genom att donera och stötta forskning och utbildning. Nyss hemkommen från USA – föregångslandet vad gäller filantropi – har jag fått möjlighet att träffa några av dem som till och med från över Atlanten vill stötta Lunds universitets verksamhet. Filantropi och donationer spelar en allt viktigare roll även för universitet i Sverige och en donation resulterar i insatser som kan utveckla vår verksamhet, och i slutändan göra verklig skillnad i samhället. Mikro och makro.
Erik

11 november, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade