Erik Renström

Rektors blogg

Vi planerar för återgång till campus

Att kunna vara i nuet brukar vara eftersträvansvärt, att fånga dagen och kunna leva som om varje dag är den sista. Men det låter sig trots allt inte göras när en stor och komplex verksamhet behöver planeras. Innan våren ens har slagit ut i full blom – men det händer snart! – behöver anställda och studenter få besked om hur universitetets verksamhet ska bedrivas i höst.

Så gott det går försöker vi titta i kristallkulan. Givet att smittläget går ner i samhället och vaccinationerna bidrar till en ljusnande framtid kommer vi att möjliggöra studier på campus till hösten. Samma inriktning planerar vi gällande arbete på campus. Det innebär dock att det rektorsbeslut som ligger idag behöver lättas upp och det arbetar vi med för fullt och räknar med att ett sådant beslut kan klubbas inom kort. Jag återkommer om det.

Många lärdomar har dragits under detta dryga år med pandemin. Under det gångna året har anställda och studenter visat en imponerande förmåga att anpassa sig till en ny verklighet med digitala möten och digital undervisning. Samtidigt som kompetensen höjts avsevärt gällande digitala tekniker och att utnyttja möjligheterna med dessa är ett campus utan studenter en sorglig syn. Interaktionen mellan lärare och studenter går delvis förlorad och det sociala umgänget som är oerhört viktigt för människors personliga utveckling och lärande och för ungas möjligheter att knyta vänskapsband och skapa relationer uteblir.

Lunds universitet är först och främst ett campusuniversitet. Det är en enorm fördel att kunna träffas fysiskt i välfungerande universitetsmiljöer på campus i Lund, Malmö och Helsingborg. Jag är övertygad om att goda studie- och arbetsmiljöer bidrar till arbetsglädje, goda idéer och resultat.

Samtidigt ger oss de digitala undervisningsformerna stora fördelar i det som vi kallar det livslånga lärandet. Att kunna ta del av universitetskurser även som yrkesverksam, när man inte vill eller kan flytta fysiskt till en studieort, är en fantastisk möjlighet. Här ska alla möjligheter vi nu har skapat utvecklas än mer!

Med de nya lärdomar vi har dragit från coronapandemin ska vi nu se till att den kommande campusutvecklingsplanen tar dessa i beaktande. Dagens och morgondagens lärmiljöer måste vara flexibla – både passa för fysisk undervisning men också stödja digital teknik.

Samma sak gäller morgondagens arbetsplats. Campus kommer alltid att ha en speciell betydelse, det är där kollegor tillsammans spånar fram nya idéer eller där vi genom ett oväntat möte lär oss något nytt. Men många har nu sett vilka fördelar det finns med hemarbete – pendlingstid försvinner och även annan tid lösgörs under en dag när man slipper att ta sig fysiskt mellan möten. Morgondagens arbetsplats måste också tänkas in i kommande campusutvecklingsplan och en särskild projektledare har tillsatts för att koordinera alla trådar som inbegrips i en mer flexibel arbetsplats.

Om inte annat så är det en mycket spännande utveckling vi har framför oss och jag dristar mig till att säga att vi står mitt i ett paradigmskifte.

Detta har varit ett på många sätt galet år. Så det passar väl bra att jag i veckan ska spela in ett tal till Lunära högtiden med temat det galna 20-talet. Les années folles! Lite galet kul måste vi ha detta galna år!
Erik

26 april, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade