Erik Renström

Rektors blogg

Vi är ett campusuniversitet och det återgår vi till i höst

Om det är något vi har lärt oss det senaste 1,5 åren så är det att verka och leda under osäkerhet. Jag är djupt imponerad över alla anställda och studenter som har bidragit till att Lunds universitets verksamhet har klarat distansundervisning och hemarbete med den äran under de osäkra förhållanden som rått och som fortfarande i viss mån kommer att råda framöver. Pandemin är inte över, men vi kan trots allt börja planera för ett campus som är mer likt det vi är vana vid: ett campus som befolkas av människor.

Med terminsslut och examinationsfester med restriktioner bakom oss planerar vi nu för hösten och en återgång till campus. Jag har tidigare meddelat att återgången kommer att ske successivt och ansvarsfullt och nu har vi förtydligat hur detta ska genomföras genom ett nytt rektorsbeslut.
Läs rektorsbeslutet på lu.se/corona

De viktigaste hållpunkterna:
• Med start vid höstterminens 2021 början, men tidigast den 17 augusti 2021, ska en stegvis och ordnad anpassning till verksamhet utan restriktioner till följd av coronapandemin genomföras.
• En stegvis och ordnad anpassning till utbildning utan restriktioner till följd av coronapandemin ska vara genomförd den 1 november 2021.
• Studieplatser och datorsalar ska hållas tillgängliga i så stor omfattning som är möjlig.
• Anställda som inte måste vara på arbetsplatsen för att upprätthålla nödvändig verksamhet ska arbeta hemifrån till och med den 15 september 2021. Anställda som måste vara på arbetsplatsen för att undervisning och examination ska kunna genomföras med fysisk närvaro kan återgå till arbetsplatsen tidigare.

Det kommer även i höst att råda begränsningar vad gäller avstånd mellan individer och storlek på grupper och jag är medveten om att det är en grannlaga uppgift för verksamhets- och planeringsansvariga att klara av en återgång för tiotusentals studenter och anställda. Samtidigt hoppas jag att verksamheten ser möjligheter att pröva sig fram med all den erfarenhet i ryggen som vi har skaffat oss under detta dryga år. Behovet av att leda och verka under osäkerhet kommer att bestå och jag tycker att året som har gått har visat att vi klarar detta utmärkt.

Inte för att rankinglistorna på något sätt speglar universitetets arbete under pandemin eller betygsätter det – men det är trots allt en ljuspunkt på vägen att Lunds universitet har klättrat avsevärt på QS-ranking i år!
Så med plats 87 på världsrankingen och en hedrande silvermedalj för bästa svenska coronasäkrad arbetsplats har vi alla förutsättningar att bidra med fantastisk verksamhet även i höst!
Erik

17 juni, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade