Erik Renström

Rektors blogg

Utvärderingen RQ20 klar – för excellent forskning in i framtiden

Idag presenteras den stora forskningsutvärderingen vid Lunds universitet, RQ20, under ett webinarium. Det är ett makalöst ambitiöst arbete som under två år har lagts ner i ett projekt som rullat på och kunnat genomföras mitt under en pandemi.

Lunds universitet består av nio fakulteter med en stor bredd på ämnen. Dessa har utvärderats i sammanlagt 162 enheter. Drygt 4700 medarbetare har varit involverade samt 37 externa paneler med 220 rådgivare från hela världen. Fem paneler har varit tvärgående och belyst ledarskap, infrastrukturer, stora och tvärvetenskapliga områden, rekrytering samt samverkan.

Alla har tillsammans undersökt, diskuterat och värderat universitetets långsiktiga kapacitet att stärka sin position som ett av världens toppuniversitet. Jag är djupt imponerad av hela projektgruppen och alla medverkande som har lagt ner så mycket engagemang. Det finns en genuin vilja att bidra till Lunds universitets fortsatta utveckling!

Organisation och styrning, samverkan, relationen mellan forskning och utbildning, rekrytering och anslagsstrategier är saker som fått särskilt fokus i utvärderingen eftersom det är faktorer som anses ha stor påverkan på forskningskvalitet.

Själva är vi naturligtvis redan oerhört stolta över Lunds universitet. Desto roligare då att även panelerna har sett våra många tillgångar och menar att Lunds universitets goda internationella renommé är välförtjänt. Särskilt lyfts den kollegiala andan, det flexibla ledarskapet, de storskaliga forskningsmiljöerna och de internationellt erkända forskningsinfrastrukturerna fram som universitetets riktiga styrkor och tillgångar. Panelerna lyfter även universitetets strategiska geografiska placering i anslutning till flera regioner och länder och universitets historiska tyngd som nationellt flaggskepp. Att de stora forskningsmiljöerna får stor frihet att verka och utvecklas gör också att panelerna ser universitetets möjligheter att både bibehålla och ha kraft att stärka sin internationella position i framtiden som mycket goda.

För att ytterligare stärka sin position pekar panelerna ut några områden som universitetet bör utveckla: rekrytering, ledarskapets ansvarslinjer och samverkan för utveckling och förnyelse, inte minst kring de stora forskningsanläggningarna och de strategiska forskningsområdena.

Innehållet i rapporten är en guldgruva för universitetets institutioner, fakulteter och ledning. Den visar vilken enorm potential – både utnyttjad och på sina ställen outnyttjad – som universitetet rymmer. Det är väldigt inspirerande och motiverande och här finns material att arbeta vidare med och så småningom följa upp. Det finns saker som fakulteterna själva kan arbeta vidare med och vi ska också se var det behövs ökat stöd för att vi ytterligare ska stärka vår position som internationellt lärosäte. Även redan excellenta miljöer kan höja sin ambitionsnivå.

Vad gäller rekrytering har vi redan avsatt 15 miljoner kronor för att genomföra en handlingsplan inom EU-certifieringen HR Excellence in Research för att bl.a. stärka rekryteringsprocesser och karriärutveckling och vi ser också över hur vi kan stärka organisationsstruktur och ledarskap. Jag ser även vårt nya forskningsprogram med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling som en del i att stärka excellent och tvärvetenskaplig forskning, för att ta några exempel.

RQ20 är ett utmärkt avstamp för att föra frågorna om excellent, tvärvetenskaplig forskning framåt och vidare in i framtiden. Tack alla som bidragit och särskilt tack till projektgruppen med projektledarna Mats Benner och Freddy Ståhlberg samt projektkoordinator Malin Bredenberg!

Här hittar du slutrapporten

Erik

 

26 mars, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade