Erik Renström

Rektors blogg

Ukrainas sak är vår – frihet och demokrati är skört

Fria och kreativa tankar som kan omsättas i ord eller andra uttryck är grunden i ett demokratiskt samhälle. Fria och kreativa tankar är tillika förutsättningarna för förnyelse.
Så har jag skrivit i en tidigare blogg och efter förra veckans mörka händelse då Ryssland invaderade Ukraina blir det ännu viktigare att poängtera. Vi har nu ett pågående krig i Europa som, förutom det mänskliga lidandet som drabbar den ukrainska civilbefolkningen, är principiellt viktigt.

Vi står i ett världsläge där fria demokratiska stater hotas och utmanas av auktoritära regimer. Vi har sett tendenserna under ett par decennier; demokratin går ner i flera av världens länder. Det hotar vårt fria samhälle, så som vi känner det, men det hotar också universitetets direkta verksamhet. I länder där demokratin går ner försvagas medierna, rättsapparaterna och den akademiska friheten. Mönstret är tydligt. Därför är det viktigt att universitet över hela världen på alla sätt och i alla forum lyfter vikten av och hoten mot demokrati och frihet.

Människor samlas nu runt om i världen för att visa sin sympati med Ukraina. Ekonomiska sanktioner har införts mot Ryssland som även kommer att drabba oss själva. Vid Lunds universitet försöker vi stötta ukrainska studenter och lärare så gott det går i detta krisläge. Det är gott så, men de snabba manifestationerna av sympati väger fjäderlätt mot det hårda arbete som behöver ta vid och som av allt att döma kommer att prägla kommande decennier för att människor även fortsättningsvis ska få leva i fria och demokratiska samhällen. Här vilar en tung uppgift på oss som är verksamma inom en fri akademi.

Det fria Ukraina har drabbats av ett hårt slag, men har inte dött. De som ska se till att det lever vidare är vi – vi som är verksamma vid Lunds universitet eller andra universitet över hela världen. Akademin bildar ett kraftfullt internationellt nätverk som kan bära ukrainska studenter och lärare genom krisen. Vi kan ge dem en fristad och möjlighet att fortsätta sina strävanden för att främja Ukrainas utveckling mot en bättre framtid.

Det akademiska nätverket är mer hållfast än både politiken och diplomatin. De personliga akademiska förbindelserna kan och bör leva vidare även med icke-demokratiska länder utan samma frihetsgrad som vi, men på ett genomtänkt och ansvarsfullt sätt. Unga av alla nationaliteter som brinner för ett hållbart och demokratiskt samhälle kommer att få både idéer och kraften att genomföra dem i handling.

På så sätt stärker vi vår egen demokrati och lägger grunden för en demokratisk utveckling där det behövs. På så vis lägger vi grunden till att demokrati och frihet ska råda också på de bördiga slätterna norr om Svarta havet där många menar att Europas vagga stod.
Erik

 

 

 

28 februari, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade