Erik Renström

Rektors blogg

Törnen skaver fortfarande men pånyttfödelsen ska vi glädjas åt

Påsken kom och gick, törnen skaver fortfarande efter helgens upplopp runt om i Sverige och på grund av det pågående kriget i Ukraina som berör på djupet. Men låt mig ändå få fokusera på pånyttfödelse i en blogg så här i slutet av april. Nu börjar universitetet bli så som jag, och säkert många med mig, känner igen det före pandemin – en vårträdgård full av spirande aktivitet och fågelkvitter.

Pånyttfödelse har Socialhögskolan fått genom sina nyrenoverade och spännande lokaler i Gamla köket – ett ställe som kombinerar historia och framtid och där den samlade utbildningen förbättrar kontakterna mellan lärare och studenter. Här har också skapats fler studieplatser – något som studenter över hela universitetet efterfrågar. Jag besökte nyligen Socialhögskolan och dess ledning för att sätta mig in mer i deras verksamhet. Det är påtagligt att ombyggnaden på Socialhögskolan har vitaliserat hela verksamheten och gett stor framtidstro och utvecklingslust.

I år firar Socialhögskolan 75 år och det görs med Öppet hus den 6 maj. Socialhögskolan har forskning och utbildning som borrar rakt in i samhället – socialt arbete berör en mängd områden såsom migration, hemlöshet, fattigdom, missbruk, funktionsvariation och familjerelationer. Här finns stor kunskap och passa på att ta del av den under Öppet hus.

Innan dess kommer fler aktiviteter som känns igen och som i år återuppstår i fysisk form. Jag ser fram emot myllret av festande och firande människor i Lund under siste april och 1 maj-firandet – med mösspåtagning och tal till våren av Lunds universitets studentkårer, rektorsuppvaktning och studentsångarna.

Den 28 april blir det Debatt i Lund med ett inomvetenskapligt tema denna gång: Hur rättvis är meritokratin? – ett ämne som flitigt diskuteras i universitetsvärlden.

En av pelarna i universitetets hållbarhetsarbete är den Hållbarhetsvecka som hålls årligen. Den kör igång den 2 maj – som vanligt full av aktiviteter, seminarier och föreläsningar.

Regeringen lade fram sin vårändringsbudget i början på veckan. Den innehöll 300 miljoner kronor till färdigställandet av ESS men var i övrigt relativt tom på nyheter för sektorn. Omvärldsläget gör sitt till i politiken och jag återknyter till kriget i Ukraina genom att puffa för seminariet “Academic Freedom and Universities under Attack in Ukraine” den 2 maj som är en uppföljare till seminariet Perpecitves on and for Ukraine” som hölls den 17 mars.

Universitetet arbetar för högtryck för att hitta fler och nya vägar för ukrainska forskare, lärare och studenter. Nyligen skrev Lunds universitet ett övergripande studentutbytesavtal med Nationella Taras Sjevtjenko-universitetet i Kiev. Hittills har fem studenter börjat studera inom utbytet och ytterligare 45 kan nu beredas plats genom avtalet.

I dag håller vi styrelsemöte och det gör vi på Universitetsbiblioteket, även det en byggnad som kommer att förnyas för att passa en modern biblioteksverksamhet. Styrelsen får även en presentation av Forum Medicum – Medicinska fakultetens medicinska och hälsovetenskapliga kunskapscentrum som kommer att vara inflyttningsklart nästa år.

Skiftet mellan april och maj är en fantastisk tid på året. Och som det spritter i varenda vrå på universitetet!
Erik

 

 

 

22 april, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade