Erik Renström

Rektors blogg

Tio postdoktorer först ut i excellensprogrammet för hållbar utveckling

Det har varit oerhört intressant att planera och följa Lunds universitets forskningsprogram för excellens med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling. Det är första gången som Lunds universitet lanserat ett så omfattande excellensprogram inom forskning. Totalt inrymmer programmet 100 miljoner kronor till forskningsprojekt med postdoktorer och av dessa är 41 miljoner kronor avsatta till nya doktorander på Forskarskolan Agenda 2030.
Vi visste inte hur satsningen skulle falla ut men det har kommit fram många riktigt bra ansökningar och projekt under våren. Tre forskningsprojekt med sammanlagt 10 postdoktorer får anslag i denna första omgång:
• Postgrowth Welfare Systems
• Nature‐based solutions at the climate‐biodiversity‐health nexus
• Research to enable a circular building sector
Totalt får de tillsammans 23,5 miljoner kronor under tre år.
Jag vill säga ett stort grattis till de som nu beviljats anslag och jag riktar ett stort tack till alla sökande!
Läs mer om Forskningsprogrammet och de beviljade anslagen
Erik

18 juni, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade