Erik Renström

Rektors blogg

Samarbete leder till topprekryteringar och toppforskning

En av slutsatserna i forskningsutvärderingen RQ20 var att Lunds universitet behöver arbeta mer strategiskt med internationell rekrytering för att utvecklas som universitet och stå sig i den internationella konkurrensen.

Av den anledningen är det extra roligt att en sådan strategisk rekrytering just blivit klar genom att Trevor Forsyth blir ny föreståndare för LINXS, Lund Institute of Advanced Neutron and X-ray Science. Institutet verkar som länk både mellan ESS och MAX IV och mellan forskare från övriga Sverige, från EU och från det internationella samfundet i stort. Institutet är en viktig del för att stärka forskning inom neutron- och synkrotronljus och för att skapa nätverk och förutsättningar för forskare som kan dra nytta av de stora forskningsanläggningarna. Forsyth har en gedigen internationell forskningsbakgrund, stora nätverk och kommer närmast från Partnerskap för Strukturbiologi vid neutronanläggningen Institut Laue-Langevin (ILL) i Frankrike.

Det unika med rekryteringen är att den har gjorts i samarbete mellan tre fakulteter: Medicin, LTH och Natur. De har gemensamt bidragit till finansiering och den vetenskapliga utformningen av professuren. Jag ser att det här är rekryteringsmodell att arbeta efter framöver – mellan fakulteter och mellan universitet – för att attrahera internationell kompetens till Sverige och till våra lärosäten. Dessutom är det nödvändigt med en högre grad av samarbete för att vi bättre ska nyttja potentialen i de stora forskningsanläggningarna MAX IV och ESS.

Nu hoppas jag att vi får se fler liknande rekryteringar till Sverige framöver – vi är måhända ett litet land, men vi har världsunika forskningsmiljöer som lockar toppforskare. Den möjligheten ska ta vara på. Tillsammans.
Erik

07 september, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade