Erik Renström

Rektors blogg

Påsken – en tid att fundera på etiska dilemman

När vi nu går in i påskhögtiden är en av Nya testamentets intressanta karaktärer Judas värd att fundera på. Var han ett redskap för en ond makt eller drevs han av girighet? Hade han ett eget val och ett eget ansvar för sina handlingar? Vad är det som driver en människa att handla som den gör?

Historien om Judas har förbryllat och fascinerat människor i åratal. Den kan också användas för att diskutera vår egen verksamhet. Nyligen kom Kjell Asplund, en person med högt anseende inom den medicinsk-etiska sfären, ut med boken Fuskarna. I den behandlar han ett antal större fuskärenden inom akademin, både i Sverige och internationellt. Han beskriver fallen i sig och drivkrafterna bakom fuskandet. Han berättar om visselblåsare och vikten av kurage i en starkt konkurrensutsatt verksamhet som forskning är.

Kurage och karaktär är några av universitetsledningens ledord. Det handlar bland annat om att skapa en god arbetsmiljö där forskning kan frodas och utvecklas och där etiska dilemman får utrymme att diskuteras. Det handlar också om att vi har goda processer, föreskrifter och riktlinjer på plats, både för att undvika oredlighet men också för att utreda oredlighet vid misstankar om sådan.

Det senaste tillskottet för att höja kvaliteten på forskning är ”Lunds universitets föreskrift om etisk standard för forskning som avser människor och som bedrivs utomlands”. Den klubbades i förra veckan och syftar till att universitetets forskare ska leva upp till en standard som minst motsvarar den svenska när de bedriver forskning i andra länder.

Universitetsledningen planerar flera aktiviteter framöver gällande kurage och karaktär både genom Etikrådet men även på andra sätt. En levande diskussion om etik behövs och vi har så många kloka, engagerade och framstående forskare som kan verka som rättesnöre och förebilder.

Påsken, åtminstone enligt det kristna kyrkoåret, börjar i moll men får sig gladare toner allteftersom, och detta inlägg följer samma mönster. Nu är det lov och ledigt för många och jag önskar alla ett par riktigt fina dagar och en glad påsk! Vi går mot ljusare tider!
Erik

01 april, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade