Erik Renström

Rektors blogg

MAX IV och ingenjörer i budgeten men vi får bida vår tid

Ekonomisk vinter hörs finansministern säga. Och visst är det bistra tider, med förvisso starka statsfinanser, men orosmoln som svag ekonomisk utveckling, hög inflation och stigande räntor. Lägg därtill säkerhetspolitiskt svåra tider. Reformutrymmet i 2024 års budgetproposition går mestadels till att förstärka hushållsekonomi, välfärd, rättsväsende och försvar. Det ser ut som att universitet och högskolor får bida sin tid tills forsknings- och innovationspropositionen som beräknas vara klar nästa år.

I budgeterna brukar vi se fram emot satsningar. Men i år är reformutrymmet intecknat och istället får universitet och högskolor ett sparbeting på 0,5 procent (övriga statliga myndigheter får ett sparbeting på 1 procent). Än är det för tidigt att säga hur det ska hanteras på Lunds universitet så det får jag återkomma till.

För Lunds universitet betyder neddragningen på 0,5 procent att respektive anslag sänks med cirka 13 miljoner (här ingår också en neddragning på grund av slopad avgift för årlig revision). Regeringen ska dock se över detaljreglering och återrapporteringar så att vi kan få fokusera på utbildning och forskning.

Men det finns några ljusglimtar också i det ymniga vintersnöandet. Forskningsinfrastrukturen MAX IV får förstärkning på 40 miljoner kronor nästa år. Detta är glädjande nyheter då MAX IV:s driftskostnader har ökat och inte har haft full kostnadstäckning och det är oerhört viktigt att MAX IV kan användas i sin fulla potential, detta flaggskepp inom svensk forskning men också för att industri och näringsliv ska kunna nyttja infrastrukturen. Utbildningsminister Mats Persson presenterade de goda nyheterna på MAX IV under onsdagen.

Lunds universitet ingår tillsammans med Uppsala universitet och Chalmers i en strategisk forsknings- och utbildningssatsning där regeringen satsar på utbildning och forskning inom elektrifiering och batteriteknik. Här har Sverige och ovan nämnda trojka tillsammans med industrin riktigt goda förutsättningar att vara konkurrenskraftiga och vi har all möjlighet att attrahera nyckelkompetens till Sverige.

Sedan tidigare har regeringen aviserat ett ”ingenjörspaket”. Fler ingenjörer ska utbildas och kompetensförsörjningen inom naturvetenskap och teknik ska stärkas. Prislapparna inom naturvetenskap och teknik höjs. Lunds universitet får 7,6 miljoner (fullt utbyggt 18 miljoner) till nya basårsplatser, 16,3 miljoner kronor till civilingenjörsutbildning och utbildning på avancerad nivå (fullt utbyggt 49,6 miljoner) och höjd ersättning till NT-prislappen med 8,8 miljoner = 1,6 procent (fullt utbyggt 26,9 miljoner). Inom forskningen får universitetet de tidigare aviserade 15 miljoner kronor till batteriforskning och förstärkningen till sjukhusfysikerutbildningen fullföljs.
Det är en återhållsam budget. Aldrig förr har vi väl längtat så mycket efter vår och nytt solsken som denna höst. Men det kommer en vår. Vi får bida vår tid.
Erik

20 september, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade