Erik Renström

Rektors blogg

Lyfter Ravensbrückarkivet för hågkomsten av Förintelsen


Ingen har kunnat undgå att det nu i veckan hålls ett internationellt forum i Malmö för hågkomsten av Förintelsen och bekämpande av antisemitism. Med anledning av det vill jag uppmärksamma det världsunika Ravensbrückarkivet som finns vid Lunds universitets Universitetsbibilotek, UB, och som också ådrar sig intresse från besökarna på forumet i Malmö.

I år fyller arkivets webbportal fem år och arkivet innehåller djupintervjuer med de överlevande från koncentrationslägren efter att de kommit till Sverige. De flesta kom från Ravensbrück, men många hade också suttit i andra koncentrationsläger. Arkivet består också av fotografier, anteckningsböcker, personliga ägodelar och namnlistor från lägret. Arkivet är en påminnelse om att aldrig glömma förintelsen och de fasor och förföljelser som människor har utsatts för. Jag önskar att jag hade kunnat säga historiskt, men dessvärre finns trakasserier, hot och förföljelser mot folkgrupper och minoriteter alltjämt i vårt samhälle idag.
Erik

13 oktober, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade