Erik Renström

Rektors blogg

Lunds universitet växlar upp för hållbar utveckling

Universitet har med sin forskningsbaserade kunskap möjlighet att göra ordentlig skillnad i riktning mot en hållbar värld. Lunds universitet har dessutom riktigt bra förutsättningar att komma fram med både oväntad och nyskapande forskning som är relevant för hållbarhetsområdet. Ämnesbredden på vårt fullskaliga universitet ger unika möjligheter till samarbeten över gränser. Och det är just samarbeten som krävs för att lösa komplexa utmaningar som ryms inom exempelvis Agenda 2030-målen.

Men det är viktigt att vi lägger in ytterligare en växel för att kunna bidra till samhällets behov av lösningar. Att universitetsledningen har en vicerektor med särskilt ansvar för hållbarhetsfrågor, Per Mickwitz, är en del i planen att kunna växla upp universitetets hållbarhetssatsningar än mer. Rent krasst ligger världen längre från att uppnå hållbarhetsmålen än när den s.k Brundtlandrapporten kom för 35 år sedan och som definierade hållbar utveckling så här:

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Men mycket finns också på plats och universitetet har ett gott fundament för arbetet framåt. Förra året fick Hållbarhetsforum utökade resurser och ett utökat uppdrag att bland annat koordinera även utbildning. Lunds universitet har satt hållbarhetsstrategi och hållbarhetsplan fram till 2026.


Forskarskolan Agenda 2030 och det alldeles nyinrättade forskningsprogrammet med fokus på Agenda 2030 och hållbar utveckling är byggstenar på detta fundament. Dessa satsningar har också uppmärksammats både nationellt och internationellt och kan Lunds universitet inspirera andra att göra liknande satsningar är det alldeles utmärkt. Vi vill gärna kunna ta på oss ledartröjan på området.

Under den årliga Hållbarhetsveckan som nu står för dörren (3-8 maj) bjuds en bred allmänhet in till en mångfald av aktiviteter och programpunkter. I år utgör inget undantag och jag rekommenderar ett eller flera besök under veckan (antingen utomhus eller digitalt).

I år kompletteras denna vecka för första gången med en intern vetenskaplig konferens ”Knowledge for Sustainable Development”. Konferensen samlar forskare från i princip alla fakulteter med spännande projekt som kopplar till hållbarhet. Runt 70 bidrag kommer att presenteras och tanken är att forskarna ska upptäcka projekt de inte kände till och se nya möjligheter till samarbeten. Det ska bli oerhört intressant att se hur denna konferens faller ut och vad dessa nya, kanske helt oväntade möten kan ge. Vetenskapen har massor av sådana exempel på just oväntade möten som lett till banbrytande forskning och resultat till nytta för samhället.

Forskningsprogrammet och konferensen är också exempel på universitetets förberedelser inför kommande anslag. Vi vet att både EU:s ramprogram Horisont Europa och svenska finansiärer kommer att koppla flertalet utlysningar till hållbar utveckling. Här kommer finansiärerna att förvänta sig ansökningar med nya forskningskonstellationer och projektidéer utanför boxen.
Så, vad gäller hållbar utveckling finns all anledning att växla upp och det vill jag påstå att vi gör med besked!
Erik

29 april, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade