Erik Renström

Rektors blogg

LU-ATMP och REAL – nya centrum som står i centrum

I juni händer något särskilt med universitetets atmosfär när högtidliga avslutningsceremonier och efterföljande examensfester präglar campus. Det är brytningstid och snilletid. När det ”gamla” och givna får ett avslut öppnas möjlighet till nytt. Kunskap, kreativitet och idéer är redo att blomma ut.

Exempel på projekt som nu går från frö till blomma är två nya centrumbildningar som förberetts under en tid. Idag har Lunds universitet fattat beslut om att inrätta ett fakultetsöverskridande centrum för avancerade läkemedel s.k. ATMP. Centrumbildningen LU-ATMP blir organisatoriskt placerad på Medicinska fakulteten och kommer att utgöra en del av en nationell infrastruktur med ledande universitet, universitetssjukhus och aktörer inom industrin för livsvetenskaper.

ATMP, avancerade terapiläkemedel, är biologiska läkemedel som baseras på celler, vävnader eller gener och med dessa kan sjukdomar såsom Parkinsons sjukdom, cancer och diabetes behandlas på helt nya sätt. Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus bedriver världsledande forskning inom området sedan många år tillbaka och i olika forskargrupper. Även innovationssystemet i och omkring Lund är starkt och brett engagerat i ATMP-utveckling. Jag har skrivit flera gånger om ATMP här i bloggen, bland annat om vikten av nationell samordning inom området
för att möta den internationella konkurrensen men också för att svenska patienter ska få tillgång till de senaste behandlingarna som utvecklas fort. LU-ATMP kommer att bli en riktigt stark nod i en nationell infrastruktur.

Ytterligare en centrumbildning är på väg när Lunds universitet förstärker sitt arbete inom handel och logistik på Campus Helsingborg, CH. Förslaget om ett Centre for Retail and Logistics, REAL, och dess innehåll har klubbats av styrelsen för CH och under hösten 2023 fortsätter etableringen. REAL profileras mot hållbarhet, digitalisering och ett förändrat arbetsliv – med andra ord de stora utmaningar som handel och logistik har att hantera. För att möta de nya behov branschen har och för att stärka profileringen av handel och logistik på CH är ett internationellt konkurrenskraftigt centrum viktigt för att samla den forskning och utbildning som idag bedrivs vid universitetet.
Erik

01 juni, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade