Erik Renström

Rektors blogg

Ljuset i tunneln

Idag är en glädjens dag! Den kalendariska sommaren börjar nu och från och med idag lyfts kravet om distansutbildning inom den högre utbildningen. Undervisning på campus är åter tillåten.

Detta är ett mycket glädjande besked som vi alla har längtat efter! Dock är det så att utbildning och examination redan är planerade för resterande del av vårterminen och det rådande rektorsbeslutet kommer därför att tillämpas fram till höstterminens start.

Till hösten kommer däremot en återgång till campus att ske. De signaler Folkhälsomyndigheten och regeringen sänder ut är tydliga: det är en successiv och ansvarsfull återgång som eftersträvas. Det kommer även i höst att råda begränsningar vad gäller avstånd mellan individer och storlek på grupper. En plan för hur denna återgång skall genomföras kommer att presenteras innan sommaruppehållet.

För forskning och övrig verksamhet har vi i nuläget att förhålla oss till regeringsbeslutet om att hemarbete ska vara norm inom statliga myndigheter fram till den 15 september, trots att Folkhälsomyndigheten avser släppa den allmänna rekommendationen om hemarbete den 1 juli. Det innebär utmaningar för vår forskning och många doktorander inom den experimentella forskningsverksamheten som behöver vara på campus. Det pågår i nuläget diskussioner med myndigheter och regering, men vi får också se hur vi inom ramen för gällande beslut och rådande rekommendationer om avstånd kan hantera detta på ett ansvarsfullt och för verksamheten minimalt hämmande sätt.

Innan sommarledigheterna kommer även en plan att utarbetas även för de verksamheter som inte är direkt kopplade till utbildningen. Även här är ledorden gradvis, avstånd och omdömesfullt.

Nu ser vi verkligen ljuset i tunneln efter tre terminer som inte liknar några våra generationer har upplevt! Det är en stor glädje att kunna planera för att åter befolka campus, men ännu är det inte helt fritt fram, än har vi begränsningar och riktlinjer att förhålla oss till. Vi tar också med oss de lärdomar dessa tre terminer gett oss om ett mer flexibelt arbetssätt och hur vi genom digitalisering kan minska antalet resor och vinna tid till viktigare uppgifter.

Lunds universitets arbetsgrupp Coronapandemins påverkan på verksamheten vid Lunds universitet: lärdomar och möjligheter inför framtiden identifierade i slutet av 2020 fem prioriterade områden: morgondagens studier och examination, morgondagens arbetsplats, intern kommunikation, krisberedskap och hantering av kriser och utvecklat beslutsfattande inom universitetet. Betydande framsteg har redan gjorts inom dessa områden och mer kommer om det senare. Välkommen in i sommarsäsongen!

Erik

 

01 juni, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade