Erik Renström

Rektors blogg

Kultur och kreativitet är vår själ och vårt hjärta


Nyligen öppnade EU utlysningen för sin senaste KIC. Den handlar om de kulturella och kreativa sektorerna och näringarna och det är alldeles givet att Lunds universitet vill arbeta för att komma med i ett konsortium med detta tema. För närvarande pågår ett intensivt arbete inför ansökningen våren 2022 och uppslutningen från fakulteterna är stor.

Enligt EU utgör de kulturella och kreativa sektorerna och näringarna Europas själ och hjärta. De lyfter fram både Europas mångfald och enhet och inspirerar till förnyelse. Jag vill påstå att det samma gäller för Lunds universitet. Det gäller för alla samhällen och organisationer.

Lunds universitet har en omfattande kulturverksamhet som spänner över alla discipliner. Dels finns utbildning och forskning inom bl.a. konst, musik, teater, film och litteratur, dels har universitetet ett flertal museer och samlingar med stora kulturella värden. Flera utställningar och konserter för allmänheten anordnas årligen i universitetets regi. I dessa verksamheter ligger en stor och fortfarande outnyttjad potential och jag tänker särskilt på deras betydelse för innovation och förnyelse. Fria och kreativa tankar är grunden i ett demokratiskt samhälle. Fria och kreativa tankar är tillika förutsättningarna för förnyelse.

Lunds universitet utbildar också många studenter som blir yrkesverksamma i kulturella näringar och sektorer. Dessa verksamheter är viktiga drivkrafter för hållbar tillväxt och för arbetstillfällen lokalt, regionalt, nationellt och i hela Europa. Kultursektorn och tillhörande näringar har drabbats hårt av pandemin och det är viktigt att dessa kan komma tillbaka med full kraft. Samhället behöver sin själ och sitt hjärta mer än någonsin.

Det finns gott om kreativa tankar i universitetets Kulturråd. Dessutom inryms i detta råd stor kunskap om de kulturella sektorerna och näringarna i samhället. Att universitetet med sin forskning och utbildning och med sina publika verksamheter kan utbyta erfarenheter och idéer med några av landets främsta kulturutövare och -chefer betyder mycket för hela universitetets utveckling. Jag ser verkligen fram emot att få hälsa sju nya externa ledamöter (och en sittande) välkommen till universitetets Kulturråd. Med en Kultur-KIC-ansökan framför oss och en Kulturstrategi från 2018 i ryggen har vi alla förutsättningar att synliggöra och utveckla kultur och kreativitet på universitetet och i samhället.
Erik

 

25 november, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade