Erik Renström

Rektors blogg

Internationaliseringshinder behöver bort

Lunds universitet pratar ofta om internationalisering och vikten av att verka internationellt, både genom forskningssamarbeten och i utbildning. Vi lever i en globaliserad tid där de stora och komplexa problemen inte går att lösa på annat sätt än genom internationellt samarbete. Pandemin och klimatförändringarna är tydliga exempel på hur vi alla delar samma planet och behov av problemlösningar.


Med Lunds universitets ambition att vara och förbli ett universitet i internationell toppklass konkurrerar vi dessutom på en internationell arena om de bästa forskarna. Lunds universitet behöver därför vara en attraktiv arbetsgivare som ger goda förutsättningar för internationella forskare att bidra till universitetets utveckling. Rekrytering är en av våra viktigaste framtidsfrågor och det utkristalliserade sig även i forskningsutvärderingen RQ20. Mycket kan vi förbättra på egen hand och ett exempel är det pågående projektet HR Excellence in Research för att stärka och förbättra rekrytering och leva upp till EU-standarder.

Men vi behöver också hjälp av andra aktörer för att kunna attrahera internationell kompetens. Sverige som land måste t.ex. ha fungerande bestämmelser för dem som vill komma hit och forska och kunna stanna kvar efter sin doktorsexamen. Långt ifrån alla doktorander fortsätter sin karriär inom universitetet utan vill och kan verka inom näringsliv, industri och offentlig verksamhet. Sverige som kunskapsnation har en fantastisk potential i de doktorander som avlägger examen vid svenska universitet.

Lunds universitet har en mycket stor andel internationella doktorander, på vissa fakulteter är de i majoritet. Den senaste tiden har flera medier uppmärksammat den nya utlänningslagen som trädde i kraft i somras. Vilka konsekvenser kan den få för internationella doktorander och deras möjlighet att stanna i Sverige efter sina avslutade doktorandstudier? Den som ansöker om permanent uppehållstillstånd ska kunna försörja sig själv genom inkomster från anställning eller eget företag. Det är rimligt. Men däremot är Migrationsverkets tolkning av försörjningskravet orimligt eftersom verket kräver en fast anställning eller visstidsanställning på minst 18 månader från dagen då ansökan prövas. För utexaminerade doktorander är det snarast en utopi, då en nyutexaminerad ofta tar sig vidare i karriären med tidsbegränsade anställningar, inte minst inom akademin. Det finns också flera problem kopplade till utlänningslagen och de omfattande kraven och Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, arbetar nu aktivt med att ta fram en konsekvensanalys och en skrivelse kommer att skickas till Utbildningsdepartementet.
Erik

24 september, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade