Erik Renström

Rektors blogg

Innovation för omställning – nu ska det bli åka av!

Har politiken tappat styrfart i omställningsfrågorna? Ja, åtminstone om man får döma av årets valrörelse. Och varför har inte politikerna passat på att lyfta alla de möjligheter som finns i Sverige – detta kunskaps- och innovationsland? Om Sverige tar på sig ledartröjan i den gröna och digitala teknikomställningen bidrar vi både till att göra världen lite bättre och till att Sveriges välstånd ökar. Vi kan konkurrera på en global marknad genom våra kunskapsintensiva innovationer och teknologier.

Vad gäller grön, digital och teknisk omställning är det näringslivet, snarare än politiken och akademin, som har varit drivande. Vi ser näringslivets satsningar på grönt stål i Norrland och en elektrifierad transportsektor för att nämna några kända exempel. Vi ser hur företagen av nödvändighet tittar över hela produktionskedjor för att bli hållbara, energieffektiva och konkurrenskraftiga.

Och det finns all anledning att skynda på processen mot omställning. Europas energikris har blivit ett faktum efter Rysslands invasion i Ukraina och globala utmaningar som pandemi och klimatförändringar kräver nya sätt att tänka samt nya sätt att producera, transportera och konsumera. I dessa tider blir det tydligt att innovationer, startup-bolag och tillväxtföretag är viktigare än någonsin.

Bakom nya metoder, tekniker, läkemedel, material och energikällor ligger ofta åratal av forskning. Och för att de ska kunna nå en större marknad krävs riskkapital på vägen. Tillväxtföretag behöver bildas och få möjlighet att frodas i näringsrika miljöer. I sådana miljöer, Innovation Districts, sker utbyten mellan fakulteter, universitetets inkubatorer, start up-bolag, andra forskningsbaserade företag, industrin samt näringsliv och offentlig sektor i stort.

Det är också sannolikt att ett innovationsdistrikt attraherar internationell toppkompetens till regionen. Sådan kompetens dras inte sällan till möjligheterna att utvecklas i skärningspunkten mellan forskning, innovation och företag/industri.

Lunds universitet tar nu flera grepp för att vidareutveckla och synliggöra det ekosystem av forskning och innovationer, Innovation District, som finns vid och runt universitetet. För synligheten spelar det nyskapade LU Business LAB en viktig roll. Business LAB är en paraplyorganisation för universitetets innovationsben LU Innovation och universitetets holdingbolag LU Holding. Med LU Business LAB ska det bli enklare för investerare att förstå universitetets innovationssystem och exempelvis hitta till de mycket tidiga företag som byggs upp inom universitetets holdingbolag.

Till LU Business LAB vill vi också knyta universitetets alumner varav många är framgångsrika entreprenörer och serieentreprenörer. I denna grupp finns engagemang och kompetens som rådgivare, bollplank och mentorer.

Några som är duktiga på att ta tillvara på alumnnätverk, kontakter och kompetens är Ekonomihögskolan, EHL. Här samlas stor kunskap om näringslivet och i kombination med den hållbarhetsforskning som bedrivs vid flera fakulteter på Lunds universitet finns alla möjligheter att bidra till hållbar näringslivsutveckling. Och det är också syftet med den nya centrumbildningen Sparbanken Skånes Centrum för hållbar näringslivsutveckling som invigs nästa vecka.

Centrumet är ett samarbete mellan Ekonomihögskolan, Lunds tekniska högskola, LTH och Sparbanken Skåne. Föreståndaren Susanne Arvidsson betonar att arbetet i centrumet ska leda till förändring. Talk the talk and walk the walk, eller som man säger på svenska – här ska det bli åka av! Det ser jag fram emot!
Erik

16 september, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade