Erik Renström

Rektors blogg

Höst som öppnar med nya utbildningssatsningar

I veckan har regeringens budgetsatsningar duggat tätt, vilket brukligt är i början av september. Arbete, klimatomställning, skola, vård och omsorg, trygghet och fortsatt pandemihantering står högt på agendan. Inom området som regeringen kallar ”Fler ska komma i arbete” kopplas målet om högre kunskapsresultat i skolan till satsningen på fler utbildade lärare. Idag presenterade Matilda Ernkrans, minister för högre utbildning och forskning, något fler platser till lärarutbildningens gren kompletterande pedagogisk utbildning, KPU. Därtill en pott till validering av tidigare erfarenheter för de som söker KPU.

Just satsning på utbildning kopplat till fler i arbete är något som vi arbetar mycket intensivt med vid Lunds universitet. Universitetet kan bidra stort till det livslånga lärandet och i detta nu diskuterar vi i ledningen flera nya initiativ och modeller för detta. Här behövs flera ingångar och prorektor Lena Eskilsson, vicerektor Ann-Kristin Wallengren med ansvar för utbildning samt vicerektor Kristina Eneroth med ansvar för samverkan arbetar sida vid sida med utbildningsförnyelse.

Om det kanske inte skrällde så mycket kring regeringens högre utbildningssatsningar idag så var det annorlunda i början av veckan då regeringen presenterade en riktigt stor nyhet (och efterlängtad av många!).

Samhället kan börja öppna allt mer och flera restriktioner lyfts från och med den 29 september. Nu syns ljuset i tunneln och jag gläds med de branscher som haft det riktigt tufft på grund av begränsningarna gällande allmänna sammankomster; kultursektorn, arrangemangssektorn och restaurangnäringen till exempel.

Regeringen lyfter också restriktionerna kring hemarbete. Jag tror och hoppas att vi alla kommer att klara ett öppnare – och mer levande – samhälle genom fortsatt ansvarstagande och tillräckligt hög vaccinationsgrad. Tillsammans ska vi klara av att kunna förbli öppet, det är min bedömning även för universitetet.

För Lunds universitet innebär inte regeringens besked i veckan om att släppa på restriktionerna någon förändring jämfört med det rektorsbeslut som fattades i juni. Lunds universitet har öppnat för campusutbildning från och med höstterminens start och den ska växla upp successivt under hösten för att vara fullt genomförd den 1 november. Återgången för anställda gäller också enligt plan och sker successivt från september till den 1 november.


Erik

10 september, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade