Erik Renström

Rektors blogg

Hoppas att excellens och kvalitet kopplas till långsiktig och hållbar finansiering

Så presenterade Ulf Kristersson sin regeringsförklaring och nya statsråd. Några, även om de är få, universitets- och högskolerussin kan man redan nu plocka ur hela kakan som utgör alla politikområden. Jag kan konstatera att Kristersson i regeringsförklaringen nämnde bildning, excellens och kvalitet samt armlängds avstånd mellan politik och akademi. Det är viktiga principer för Lunds universitet och jag ser fram emot att träffa den nye utbildningsministern Mats Persson (L) för att prata mer om framtiden de kommande åren för högre utbildning, forskning och innovation.

Även internationella forskares och doktoranders betydelse för landets konkurrenskraft nämndes i regeringsförklaringen och jag hoppas att det innebär att vi får se hinder lyftas för denna grupp. Internationell kompetens ska inte ha svårt att vare sig komma till svenska universitet eller att stanna och verka i Sverige efter att de lämnar akademin.

Universitet och högskolor har kanske aldrig spelat en viktigare roll för Sveriges framtid än nu. Här ryms kunskap som är nödvändig för det gemensamma samhällsbyggandet. Här utbildas människor som behöver kunna navigera i en geopolitisk komplex värld, där grön och digital omställning står för dörren och där klimatförändringar och ökade säkerhetshot utgör stora osäkerhetsfaktorer. En välutbildad befolkning är en grundpelare för en stabil demokrati. En hög grad av organisatorisk autonomi inom akademin och akademisk frihet borgar för att hela samhället och dess institutioner kan utforskas och granskas.

Sverige har en kunskapsbaserad ekonomi och konkurrerar i världen med innovation och spetskompetens. Inte minst gäller det för att lösa svåra frågor som energifrågan som blivit akut i och med Rysslands invasion av Ukraina.

Inga av de frågor som Sverige eller världen brottas med har snabba lösningar och löses inte från ett riksdagsval till ett annat. Därför upprepar jag mitt budskap: Sverige behöver robust, långsiktig och uthållig forsknings-, innovations- och utbildningspolitik, över partigränser, över departementsgränser och över mandatperioder. Sveriges universitet behöver ökade basanslag och långsiktig och hållbar finansiering till forskningsinfrastruktur, forskning och innovationskraft. Utbildningsanslaget behöver höjas så att det står i proportion till det uppdrag som universiteten har. Jag hoppas att detta kommer att skönjas i den kommande budgetpropositionen och senare, när det är dags, i den kommande forskningspropositionen.

Erik

18 oktober, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade