Erik Renström

Rektors blogg

Grönt ljus och full pott när kvalitetssäkringsarbetet granskats

Lunds universitet är världsbäst på mycket, det tycker vi åtminstone själva. Men ofta får vi också svart på vitt att så är fallet, så tomt skryt är det sällan.

Hela verksamheten har sedan hösten 2020 arbetat mycket intensivt med den nationella lärosätesgranskning som Universitetskanslersämbetet, UKÄ, genomför av det systematiska kvalitetssäkringsarbetet inom utbildning på alla nivåer.

När nu UKÄ tillkännagett sitt beslut och sina bedömningar är det med stor glädje jag kan konstatera att Lunds universitet fått grönt ljus och full pott på samtliga 19 bedömningsgrunder och det är mycket få av de hittills utvärderade lärosätena som fått det. Bedömningsgrunderna täcker in diverse frågor kopplade till kvalitet, exempelvis processer för uppföljning, studentstöd, regelbundna granskningar av utbildningar och studenters och doktoranders möjligheter till inflytande över sin utbildning.

Det fina resultatet ska alls inte jag ta åt mig äran för. Kvalitetssäkringsarbetet har pågått länge och ska tillerkännas alla kreativa medarbetare, doktorander och studenter som ständigt vill utveckla kvaliteten på utbildningarna. Vilket engagemang för utbildning och kvalitet som visats!

Och det finns också redan väletablerade processer vid Lunds universitet t.ex. med hur vi inrättar nya utbildningsprogram och genom de kvalitetsdialoger som genomförs sedan flera år tillbaka. Dessa utgör en bra grund för att fortsätta utveckla andra processer.

För vi har trots allt några utmaningar kvar. Till exempel behöver kvalitetssystemet för forskarutbildningen vara lika grundligt genomarbetad som för grundutbildningen. Något som också bedömargrupperna lyft upp.

Erik
Läs alla granskningsresultat på UKÄ:s Utbildningskollen

14 oktober, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade