Erik Renström

Rektors blogg

Gediget om infrastruktur – men en viktig pusselbit saknas

Igår överlämnades en viktig utredning till minister för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans: ”Stärkt fokus på framtidens forskningsinfrastruktur”. Utredare Tobias Krantz har haft i uppdrag att se över organisation, styrning och finansiering av forskningsinfrastruktur i Sverige.
Det är en gedigen genomgång av de många, och inte sällan komplexa system, som omger forskningsinfrastrukturerna. Infrastrukturerna är också inbördes mycket olika, vilket väl framkommer i utredningen.

Lunds universitet har länge efterfrågat långsiktig finansiering och nationella strategier för de stora nationella infrastrukturerna såsom MAX IV. Därför är det positivt att Krantz påpekar behovet av långsiktighet och att forskningsinfrastruktur behöver komma högre upp på den politiska agendan.

Roller och ansvar behöver också förtydligas och det konstaterar även utredaren. Nu finns flera förslag på hur detta skulle kunna göras och dessa kommer vi nu inom sektorn att nagelfara. Det blir säkert en mycket intressant remissrunda med många diskussioner under hösten. Att infrastrukturerna är viktiga för att svensk forskning ska kunna utvecklas är en given slutsats – men desto viktigare då att dessa hamnar högt upp på den politiska agendan.

Något som däremot nästan helt saknas i utredningen är den viktiga framtidsfrågan om lärosätenas avancerade teknikmiljöer. Dessa miljöer, som skulle kunna kallas forskningsinfrastrukturernas infrastruktur, är nödvändiga för att bygga upp och utveckla de stora forskningsinfrastrukturerna såsom MAX IV och ESS. De är ett mellanting mellan forskningslaboratorier och företags produktutveckling. I dessa miljöer finns unik teknisk kompetens och forskare och företag kan arbeta nära varandra i en tidig utvecklingsfas av nya idéer.

Andra länder satsar strategiskt på motsvarande miljöer för att gynna näringsliv och utveckling i landet. Men i Sverige är dessa miljöer hotade eftersom ingen finansiär anser sig ha ansvaret för deras finansiering. Om detta skriver jag och Uppsalas rektor Anders Hagfeldt i en replik i DN idag.
Erik

 

12 augusti, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade