Erik Renström

Rektors blogg

Forum Medicum invigs när naturlig och artificiell intelligens möts och bryter ny mark

Det har kommit till den tid på året då universitetet kvicknar till – det är först med studenternas ankomst som universitetet kan syresättas. Att fundera vad denna generation studenter kommer att få uppleva under sin livstid är både hisnande och (kanske) skrämmande. Under det senaste året har generativ artificiell intelligens fått sitt stora publika genombrott. Och i veckan hölls ett fantastiskt symposium i Universitetshuset med temat Människa, teknik och kreativitet. Under denna eftermiddag kom flera aspekter fram rörande hur AI kommer att förändra våra arbeten, arbetsmarknaden och rent av våra liv. Briljanta kollegor, alumner och gäster gav sina olika bidrag till vad du sköna nya värld kommer att innehålla. Här krävs mycket naturlig intelligens för att fundera hur vi vill utnyttja den nya tekniken och förbereda oss för framtiden.

För många är det kanske inget nytt under solen. Det här är en utveckling som bygger på decenniers grundforskning vars tillämpningar accelererat de senaste åren, till exempel inom livsvetenskaperna. Inom sjukvården kommer artificiell intelligens (AI) att bli allt vanligare för att exempelvis screena stora mängder data. I början på augusti spreds en nyhet över världen om en studie som letts från Lunds universitet och som undersökt hur säkert det är att använda AI i mammografiscreening. Vi är bara i början av AI:s inträde i sjukvården men inom ett antal år kommer många yrkesgrupper i sjukvårdssektorn att ta hjälp av AI.
I kombination med andra medicinska vetenskapliga framsteg kan helt nya genombrott göras med teknik som hjälper sinnen och nervceller som tappat eller saknar förmåga. Vi kan se helt nya behandlingsmetoder med biologiska läkemedel som baseras på celler, vävnader eller gener.

För att möta utvecklingen inom hälsa och sjukvård – och för att vara i framkant av denna utveckling – krävs att vi skapar en samlad och stark utbildnings-, forsknings- och innovationsmiljö. I detta ligger nära samverkan mellan akademi och (universitets)sjukhus samt med näringslivet.

Precis i detta mycket spännande skede, kanske till och med paradigmskifte – invigs Forum Medicum på Sölvegatan i dag! I Forum Medicum samlas hälsovetenskaplig och biomedicinsk forskning och utbildning i ett gemensamt kunskapscentrum, i direkt anslutning till universitetssjukhuset i Lund. Cirka 170 forskargrupper, 1600 medarbetare och 2000 studenter ska samsas i lokalerna som också har många ytor för samverkan där akademi, industri, sjukvård och allmänhet kan mötas. Det tvärvetenskapliga förhållningsättet i kombination med Lunds universitets bredd är unikt för Sverige. Det är precis sådana här kraftsamlingar och mötesplatser vi behöver för att bidra till att Sverige kan hålla internationell världsklass inom medicin och livsvetenskaper, tillika bidra till att svenska patienter får tillgång till de bästa behandlingarna och att studenterna får den bästa utbildningen på sitt område.

En stor fråga med anledning av Forum Medicum är placeringen av det nya universitetssjukhuset i Lund. Region Skåne väntas fatta ett inriktningsbeslut för placering av det nya sjukhuset under 2023 och jag ingår i en arbetsgrupp med region, kommun och universitet som har fördjupad dialog kring placeringen. Lunds universitet har i sitt remissvar från 2022 förordat att utveckla ett nytt sjukhus på befintlig plats, i andra hand på närliggande Smörlyckan och starkt motsatt sig nybyggnation i Brunnshög. Att vi nu har Forum Medicum på plats nära tänkbara placeringar av det nya universitetssjukhuset i Lund är en viktig pusselbit för att bygga ett livsvetenskapligt centrum ur universitetets hela bredd, ett centrum med lyskraft långt utanför rikets gränser.

Även i Helsingborg planeras för det nya regionsjukhuset och också där är universitetet part i samtalen. Universitetet har en viktig funktion i hela ekosystemet för vård och hälsa, inte minst för att vi utbildar den personal som arbetar i hälso- och sjukvårdssektorn. Att vi har nära samarbete med dem som ska ta emot studenterna när de är färdiga är därför A och O. I detta ligger också att klara av att utbilda studenter i bristyrken som t.ex. sjuksköterskor och fortbilda personal som redan är yrkesverksamma för framtiden. Att vi samlar kompetens i centrum och nätverkar sinsemellan är det som jag menar är framtidens modell för såväl utbildning, forskning som innovation inom hälso- och sjukvård i Skåne och i Sverige.
Erik

30 augusti, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade