Erik Renström

Rektors blogg

Forskarna gör den stora insatsen för att förstå och förklara i dessa orostider

Lunds universitet följer utvecklingen i Israel, Gaza och i regionen med stor bestörtning och oro. Lunds universitet fördömer alla terrorhandlingar och attacker på civila varhelst de genomförs i världen och står i alla lägen för mänskliga rättigheter.
Oavsett konflikt i världen ska Lunds universitet vara en fristad. Lunds universitetet står för alla människors lika värde och ska vara en plats för studenter och anställda, oavsett etnicitet eller trosuppfattning. Det råder nolltolerans mot hot eller trakasserier på campus.

Detta är universitetets uttalande i frågan om Israel och Gaza.

Det är också så jag som rektor svarar dem som vänder sig till universitetet med vad jag uppfattar som rädsla, oro, ilska eller frustration över det som sker i Israel och Gaza efter Hamas attacker mot civila mål i Israel den 7 oktober och som gjort att våldet i regionen eskalerat och skördat tusentals civila offer. Det är outhärdliga bilder för alla och envar att se och vi är många som undrar hur man ska stötta drabbade och deras anhöriga och vänner på bästa sätt.
En del vill att universitetet uttalar sig tydligare i frågan om situationen i Israel och Gaza än vad vårt uttalande säger. Jag vill dock framföra att universitetet är en plats för forskning och utbildning i första hand. Det är universitetets främsta uppgift och ansvar att försöka förstå och förklara olika skeenden i världen eller på hemmaplan på ett vetenskapligt grundat och kunskapsbaserat sätt. Det kan vi göra på flera sätt. Forskare och lärare vid Lunds universitet – experter inom sina områden – gör ett fantastiskt arbete även i denna uppblossande konflikt. Här är till exempel en sammanställning av Centrum för Mellanösterns mediadeltagande rörande konflikten mellan Israel och Hamas. En viktig insats!

Konflikter som den vi ser nu kräver både kunskap, eftertanke och analys – en bristvara i dagens snabba medielandskap som premierar snabba uttalanden och/eller fördömanden. I alla krig och konflikter är det mycket svårt att verifiera fakta och desinformationen är omfattande. Jag ser det som ytterligare ett skäl för en akademi att vara varsam med tidiga och säkra uttalanden och istället låta forskarna ha den framskjutande rollen i att förstå och förklara.

Det är också universitetets ansvar att säkra en god arbetsmiljö med säkerhet och trygghet för alla anställda och studenter på campus. Här är det ytterst mitt, rektors, ansvar att det finns tillräckligt stöd och resurser ute på fakulteterna för att hantera säkerhet och välmående hos studenter och medarbetare.

Låt mig vara tydlig med att universitetet som myndighet eller institution inte arrangerar demonstrationer i denna fråga. Däremot är svensk yttrande- och åsiktsfrihet långtgående och studenter och medarbetare har stor frihet att tycka och tänka fritt på sin studie- och arbetsplats. Universitetet har inte synpunkter på studenters eller medarbetares grundlagsstadgade medborgerliga fri- och rättigheter att organisera sig på det vis man vill för att göra sin röst hörd i samhället. Tvärtom, är det demokratiska samhället där mänskliga fri- och rättigheter är grundbultar, något vi ska värna och vakta.
Erik

15 november, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade