Erik Renström

Rektors blogg

En kreativ vår går mot sommar

Den första terminen med den nya ledningsgruppen går nu in på upploppet. Jag hoppas att det blir vår första och sista termin som digital ledningsgrupp. Till hösten ska studenter och anställda återigen kunna befolka campus och vi längtar nog alla efter den gemenskap, oväntade möten och samtal som bara fysisk närvaro kan ge.

Trots den extraordinära situation som pandemin inneburit kan vi ändå se att flera steg för universitetets utveckling har tagits i vår. K som i kreativitet har jag mött oerhört mycket av. Det saknas inte idéer på hur utbildning, studentengagemang, forskning och samverkan ska utvecklas – inte bland anställda och inte bland studenter!

K som i kvalitet är ledordet som kanske bäst illustreras av att den universitetsgemensamma forskningsutvärderingen RQ20 har lämnats och bidragit till viktiga insikter, diskussioner och framtidsplaner på fakulteterna men även för oss i ledningen. Nu startar ett långsiktigare arbete med att ta tillvara på de insikter som framkommit och följa upp de utvecklingsprojekt som man väljer att göra på fakulteterna.

Open Access – att öppet tillgängliggöra forskningsresultat, är inte bara något som har förtydligats i den senaste forskningspropositionen. Även Lunds universitet har reviderat sin policy och ser en framtid där Open Access är normen.

Ett omfattande forskningsprogram inom hållbar utveckling och Agenda 2030 har sjösatts och kan ligga till grund för att flera miljöer kan attrahera medel från EU:s ramprogram Horisont Europa men även nationellt.
Likaså har ett råd för universitetsgemensam högskolepedagogisk utveckling med vicerektor Ann-Kristin Wallengren som ordförande inrättats. Det blir en viktig del bl.a. för att ta till vara på de erfarenheter som skapats kring digital undervisning och utbildning under pandemin men också för att utveckla det högskolepedagogiska kursutbudet så att det speglar fakulteternas behov.

Vi har startat ett stort utvecklingsarbete för campus – och ser ett samlat kontor för campusutvecklingsfrågor formeras. Här kan vi knyta samman alla framtidsplaner för både forsknings- och lärmiljöer men även kulturverksamheterna. Kunskapsstråket från Universitetsplatsen via kvarteret Paradis och Sölvegatan som knyter samman LTH, Ideon, Medicon Village och slutar i Science Village med de båda forskningsanläggningarna MAX IV och ESS hänger även ihop med verksamheterna på Campus Helsingborg och i Malmö. I ett sammanhållet campus är helheten större än delarna och miljöerna underlättar för samverkan och samarbete mellan fakulteter.

Vad gäller kurage och karaktär har bl.a. Rådet för jämställdhet och lika villkor har fått ett tydligare ledningsmandat och större möjligheter att driva strategiska frågor och vicerektor Jimmie Kristensson leder detta råd.

Vi arbetar också vidare med kommunikation – att ytterligare föra ut och stärka diskussioner om akademisk frihet och universitetets roll i samhället. Vårens Debatt i Lund kring ämnet ”Vem har makten över universiteten?” var ett exempel på hur vi i ledningen ser att vi kan öppna upp fler ytor för denna typ av samtal.

Ytterligare samtal blir det alldeles snart. Almedalsveckan drar igång digitalt nästa vecka, mitt under ett mycket oklart politiskt läge i Sverige. Helt säkert är dock att det seminarium där vi i ledningsgruppen kommer att diskutera för framtiden viktiga utvecklingsfrågor med koppling till hållbar utveckling sker den 7 juli och det finns även fler intressanta seminarier från Lunds universitet att följa. Jag hoppas att vi ses där!

Nu önskar jag alla en riktigt fin sommar!
Erik

 

01 juli, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade