Erik Renström

Rektors blogg

Donation och byggnation för studentboende


Det är höst och terminsstart. Även om det fortfarande är glest på campus är det många med mig som gläds åt att fler studenter rör sig i stadsbilden och att detta verkligen bidrar till att staden får liv igen.

När nu fler kommer att återvända till universitetet för att gradvis börja studera på plats startar också jakten för att hitta en bostad. Särskilt svårt är det att hitta en bostad för dem som studerar i Lund. Även i år rankas Lund av Sveriges förenade studentkårer, SFS, som en stad där det är svårast att hitta bostad, tillsammans med andra stora studentstäder som Stockholm och Göteborg.

Vi vet hur viktigt det är för studenter att ha ett ordnat boende för att klara sina studier. Och det visste även Michael Th Hansen – grundaren av Michael Hansens kollegium. Sedan han bildade stiftelsen Michael Hansens kollegium på 50-talet har tusentals studenter fått boende på Dag Hammarskölds väg. Han var både framsynt och klok!
Stiftelsens styrelse har nu beslutat att donera stiftelsen med tillhörande fastighet och aktieportfölj till Lunds universitet. Det är en fantastisk donation som universitetet tar emot med öppna armar!

Och även idag finns många framsynta, kloka och idérika personer som arbetar hårt för att råda bot på bostadssituationen för studenter. Till exempel har AF Bostäder och flera nationer de senaste åren gjort otroliga insatser med att förnya och förtäta sina studentboenden. Bara att gå på Tornavägen/Tunavägen och vidare till Arkivgatan med Lunds nations ombyggnation av Landsarkivet ger en helt annorlunda bild idag jämfört med för bara ett decennium sedan.

Det senaste i denna förtätning står Helsingkrona nation för som kommer att bygga ytterligare ett bostadshus i den södra delen av sin fastighet. Det första spadtaget tas i vinter och planeras att stå färdigt 2023 och då ge plats för ytterligare 60 studenter.

Tack alla som bidrar till Lunds universitets utveckling på detta vis – studenterna och nationerna, kommunen, näringslivet – och filantroperna!
Erik

06 september, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade