Erik Renström

Rektors blogg

Både Sverige och USA tänker från vaggan till graven

Det ligger en ocean mellan Sverige och USA och våra respektive utbildningssystem. Men trots avståndet finns mer som förenar än som skiljer oss åt i det akademiska ledarskapet och det är just i de gemensamma utmaningarna som samarbetet Calie tar sin utgångspunkt. Pandemin har dessutom krympt avståndet på så sätt att vi svenska universitetsledningar i Lund, Göteborg, Stockholm och Uppsala i veckan träffat våra dito i Berkeley, Stanford och Seattle – alla välrenommerade universitet på den amerikanska västkusten – under en digital konferens.

Konferensen med temat Academic Leadership & Strategic Renewal of Education in Challenging Times, har naturligt tagit avstamp i just pandemin. Vi delar samma syn på att morgondagens arbetsplats kommer att bli mer digital även efter pandemin. Men det är också tydligt att pandemin har drabbat svenska och amerikanska universitet olika. Den amerikanska utbildnings- och forskningsmodellen som till stor del bygger på avgifter och privat finansiering har lett till att flera amerikanska universitet skakats rejält på grund av uteblivna intäkter. Där är vi inte i Sverige och det finns ett påtagligt intresse från våra amerikanska kollegor för hur den nordiska modellen fungerar. I pandemitider kan vi nog vara överens om att den har sina fördelar.

Men pandemin har egentligen inte kommit med några nya funderingar för oss, vare sig på den amerikanska eller svenska sidan. Snarare har den stärkt de tendenser och skeenden som vi har sett sedan tidigare. På båda sidor Atlanten funderar vi över hur man kan förnya utbildning i takt med att samhället ställer om mot mer digitalisering och att AI och hållbar utveckling kräver tvärdisciplinära utbildningar. Vad gäller AI, maskininlärning och hållbar utveckling söker vi nya grepp och det är något som kommer att vara prioriterat för Lunds universitet framöver. Inom hållbar utveckling ses Sverige som en föregångare och jag noterade det möjligtvis exotiserande uttrycket sustainable vikings under konferensen.

Och vi tar gärna på oss ledartröjan för hållbar utveckling inom forskning och utbildning. Här vill jag återigen lyfta excellensprogrammet för forskning med inriktning på hållbar utveckling och Agenda 2030 som precis har stängt för ansökningar. Totalt har 33 ansökningar kommit in.

Även på utbildningssidan ska vi ta nya grepp. Utbildningsnämnden har i uppdrag att samordna utveckling av nya kurser, i linje med de tvärvetenskapliga kurser som tagits fram inom konceptet Studiechansen. De nya kurserna ska ha just fokus på omställning och vidareutbildning och ska i förlängningen också kunna användas inom uppdragsutbildning – med fördel nätbaserade kurser.

De amerikanska kollegorna på University of Washington (UW) i Seattle berättade om sin väl utarbetade modell för livslångt lärande. De har ett helt college med utbildningar ”från vaggan till graven” i vad man kallar 60 year curriculum. Här ingår allt från att väcka barns intresse för akademin till kompletterande utbildningar för pågående studenter och vidareutbildning och kompetensutveckling för yrkesverksamma. Till hjälp finns coacher som hjälper individen att hitta rätt sorts utbildning. Kurserna är mångdisciplinära och ges i samarbete mellan alla fakulteter och är anpassade till samverkan och arbetsliv. Även gruppen som lämnat yrkeslivet, äldre och pensionärer, får möjlighet att genom en stor donation utveckla sitt lärande.

De amerikanska och svenska utbildningssystemen och medföljande finansieringsmodell är allt för olika för att man ska kunna applicera UW:s modell rakt av. Men det går att inspireras och det finns mer att göra på Lunds universitet vad gäller att utveckla en god modell för livslångt lärande.
Värt att snegla över Atlanten för är även den dekolonisering som pågår i USA och som också har lyfts genom Black Lives Matter-rörelsen. Att världens forskning och utbildning varit starkt präglade av västerländska perspektiv under århundradena håller på att ifrågasättas i allt större utsträckning. Tydligare i USA av flera skäl, men något som vi också märker av i Sverige. Med rätta.
För den som är mer intresserad av de utmaningar som det akademiska ledarskapet delar i tider av omställning finns en helt färsk antologi sammanställd inom Calie-projektet: Academic Leadership in Times of Transformation.

Erik

 

21 maj, 2021

Inlägget postades i

Okategoriserade