Erik Renström

Rektors blogg

Året som gått och god jul

Så lägger vi snart ett år till ända. För världens tillstånd har det varit ett synnerligen dystert år. Men låt mig trots detta fokusera i årets sista blogginlägg på det akademiska livet och universitetet, ett fokus som ger rejält med ljusglimtar. Och det är nog så viktigt i dessa tider att kunna tillåtas glädjas över ett framgångsrikt år med goda kollegor och samarbeten, besök, idéer, planer och framtidstro.
Nedan ett axplock från året som gått. Och nu återstår att säga: God jul och gott nytt år! Vi ses här igen 2024.

Tre goda rankingplaceringar
I juni presenterade QS World University Rankings 2024 sin årliga ranking. I den placerade sig Lunds universitet på plats 85 vilket innebär det näst högst rankade lärosätet i Sverige. Under hösten rankades universitetet som åttonde bäst av världens lärosäten i QS Hållbarhetsranking. Även i den senaste rankingen från Times Higher Education (THE) gick det bra för universitetet med placering 106 vilket är 13 placeringar bättre än förra året.

Doktorspromotion och två professorsinstallationer
Den 26 maj var det dags för universitetets största akademiska högtid, doktorspromotionen. I år promoverades 244 doktorer och 17 hedersdoktorer medan 40 jubeldoktorer kreerades. Universitetet hann dessutom med, inte bara en utan två, professorsinstallationer, en på våren och en på hösten. Totalt installerades 48 professorer under året.

Invigning av Forum Medicum
Lagom till höstterminens start invigdes Forum Medicum. I detta magnifika hus samlas hälsovetenskaplig och biomedicinsk forskning och utbildning i ett gemensamt kunskapscentrum, i direkt anslutning till universitetssjukhuset i Lund och längs Kunskapsstråket. Cirka 170 forskargrupper, 1600 medarbetare och 2000 studenter ska samsas i lokalerna som också har många ytor för samverkan där akademi, industri, sjukvård och allmänhet kan mötas.

Inriktningsbeslut om det högteknologiska universitetssjukhusets placering
Under hösten fattade också Region Skåne ett glädjande inriktningsbeslut för placeringen av ett nytt, modernt och högteknologiskt sjukhus i Lund. Enligt beslutet kommer sjukhuset att placeras på Smörlyckan, ett grön- och fritidsområde i närheten av både nuvarande sjukhus samt Medicinska fakultetens lokaler BMC och Forum Medicum. Sjukhusplaceringen är en viktig del av Lunds universitets kommande campusutvecklingsplan som ska gälla 2025–2050 och är även viktig för att kunna fortsätta samla en stark utbildnings, forsknings- och innovationsmiljö inom hälsa och livsvetenskaper.

LU-ATMP inrättades
Lunds universitet inrättade under året ett fakultetsöverskridande centrum för ATMP, avancerade terapiläkemedel. Detta centrum, LU-ATMP, utgör en del av en nationell infrastruktur med ledande universitet, sjukhus och aktörer inom industrin för livsvetenskaper. ATMP är biologiska läkemedel som baseras på celler, vävnader eller gener och med dessa kan sjukdomar såsom Parkinsons sjukdom, cancer och diabetes behandlas på helt nya sätt. Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus bedriver världsledande forskning inom området sedan många år tillbaka och i olika forskargrupper. Även innovationssystemet i och omkring Lund är starkt och brett engagerat i ATMP-utveckling.

Metodcentrum inom samhällsvetenskap
Universitetet har även satsat på ett Metodcentrum inom samhällsvetenskap. I detta metodcentrum ska hela skalan av samhälls- och beteendevetenskapliga forskningsmetoder tillämpas och utvecklas.

Europapartners samlades i Lund
Den 12–14 juni var Lunds universitet värd för EUGLOH Annual Summit då alla åtta partner i samarbetet kom till Lund. Förutom deltagare från samtliga universitet deltog utbildningsminister Mats Persson och Margaritis Schinas, EU-kommissionär för främjande av den europeiska livsstilen, som var en av huvudtalarna.

Sveriges ordförandeskap landade in i Lund
Som en del av Sveriges ordförandeskap i Europeiska unionens råd hölls en konferens om forskningsinfrastruktur i Lund den 19–20 juni med temat The Potential of Research Data: How Research Infrastructures Provide New Opportunities and Benefits for Society. Besök gjordes på forskningsinfrastrukturerna ESS och MAX IV. Konferensen avslutades av Mats Persson och godkännandet av en deklaration.

Taras Sjevtjenkouniversitetet i Kiev besökte universitetet
En delegation från Ukrainas statliga Taras Sjevtjenkouniversitetet i Kiev besökte Lunds universitet i april och i oktober kom flera personer, de flesta lärare, från Taras Sjevtjenkouniversitetet till Lund genom ett Erasmus+-utbyte. Det är ett av Ukrainas största universitet som Lunds universitet 2022 skrev ett övergripande utbytesavtal med genom Erasmus. Ett nytt övergripande MoU för samarbete skrevs under aprilbesöket. Att bibehålla och fördjupa samarbetet mellan Lunds universitet och Taras Sjevtjenko är en viktig del för att Ukraina ska kunna bygga upp och stärka sina institutioner i framtiden.

Universitetsövergripande samarbetsavtal med UC Berkeley
Ett av världens toppuniversitet, UC Berkeley, gjorde ett unikt besök på Lunds universitet den 11–13 oktober. Resultatet blev ett nytt universitetsövergripande samarbetsavtal som öppnar upp nya möjligheter för samarbeten mellan de båda universiteten.

Delegationsresa till Singapore
Universitetet genomförde i november en delegationsresa till Singapore. Detta strategiska resmål har ringats in inom universitetets arbete med den strategiska plattformen med ökat internationellt genomslag som övergripande prioritering och Globalt dynamiskt engagemang, GDE. (bredare studentutbytesavtal). Resan resulterade i flera nya idéer och kontakter för ökat samarbete och universitetet skrev också under ett bredare studentutbytesavtal med Singapore Management University.

EU-days i november
För tredje året i rad arrangerade Lunds universitet tillsammans med Lunds kommun, EU-kommissionens representation i Sverige och Europa Direkt Lund EU Days Lund. 400 deltagare besökte dagarna och EU Days Lund räknas som det största årliga öppna forumet i Sverige som är dedikerat till EU-frågor.

Samverkan i Malmö och Helsingborg
I Helsingborg finns flera externa aktörer som vill se ökad samverkan med universitetet inom handel och logistik (HoL). Campus Helsingborgs styrelse har under året fattat ett inriktningsbeslut gällande att inrätta en centrumbildning inom handel och logistik, Centre for Retail and Logistics, REAL.

Lunds universitet har sedan länge ett samverkansavtal med Lunds kommun men har inte haft något sådant formaliserat avtal med Malmö stad trots att flera högprofilerade verksamheter vid Lunds universitets bedrivs i Malmö. Det gäller till exempel en stor del av Medicinska fakultetens verksamhet och den Konstnärliga fakulteten är också placerad där. I början av maj undertecknades Lunds universitet ett samverkansavtal med Malmö stad.

Tre chefer med uppdrag att knyta museer och trädgård nära utbildning och forskning
Under året blev det triss i nytt på Skissernas museum, Historiska museet och Botaniska trädgården då nya chefer för verksamheterna började. Annie Lindberg började som chef för Skissernas, Christian Mühlenbock på Historiska museet och Allison Perrigo blev ny chef för Botaniska trädgården. Alla museer är viktiga infrastrukturer för universitetet och de publika verksamheterna har uppdrag att knyta sina verksamheter nära utbildning och forskning.

Framtidsdagarna i oktober
I år hölls de fakultetsgemensamma Framtidsdagarna den 26-27 oktober. I år gavs flera infallsvinklar på framtidens undervisning, framtidens kultur och teknik och framtidens demokratier – allt i korta programpunkter på 30 minuter. Evenemanget ägde rum på Skissernas museum och livesändes på nätet.

AI ur alla aspekter extra aktuellt 2023
Alla lärosäten brottas med hur generativ AI kan bli ett hjälpmedel i utbildningar, men i ännu högre grad vad utbildningar bör innehålla för att tillgodose medborgarnas behov av AI-kunskap i framtiden. AI var till exempel ett stort samtalsämne bland rektorerna under den årliga Times Higher Education World Academic Summit som hölls i Sydney i slutet av september.
Universitetet hade 2023 sitt första ärende i disciplinnämnden som gällde fusk med hjälp av en AI-genererad chatrobot. En arbetsgrupp kring AI-verktyg lämnade i maj sin slutrapport med ett antal rekommendationer för hur universitetet kan arbeta vidare med AI kopplat till undervisning och examination. Utöver rapporten har arbetsgruppen hållit i flera seminarier och vägledningar för lärare under året.

Nyheter inom utbildning med bland annat servicewebb till blivande studenter
Inom utbildning har samarbetet inom European Universities Alliances fördjupats och nya kurser inom EUGLOH har tagits fram. För att möta nya samhällsbehov och en arbetsmarknad som präglas av omställning har EduLab fortsatt fokus på kursutveckling. I slutet av 2023 startade projektet ”En samlad utbildningswebb” som ska bli en gemensam servicewebb för blivande studenter. Därutöver har universitetet etablerat en samordnad tentamensservice.

Debatt i Lund om forskare och klimataktivism
Forskarens roll som aktivist har uppmärksammats under året, bland annat som en följd av att en klimataktivist tagit sig upp på Melodifestivalens scen med ett plakat. Denna händelse kopplades särskilt till Lunds universitet då personen är doktorand här. Universitetet fångade upp debatten genom att ordna Debatt i Lund den 8 maj med titeln Publish or Protest – Should Climate Scientists be Activists?

Kriget mellan Israel och Hamas – seminarium
Hösten fick en svart sorgerand den 7 oktober då Hamas terrorattack mot Israel ledde till en uppåtgående och blodig våldsspiral med tusentals civila offer som följd. Den allmänna debatten har varit häftig och polariserad men många universitetsanställda och studenter har engagerat sig för fred och mänskliga rättigheter. Universitets roll för att förstå och förklara komplexa skeenden så som kriget mellan Israel och Hamas resulterade i ett öppet seminarium som arrangerades av Centrum för Mellanösternstudier den 15 december.

Många utredningar initierades
2023 har varit det stora utrednings- och uppdragsåret. Många utredningar och uppdrag har initierats av regeringen och en del har kommit överraskande för lärosätena. De många utredningar som presenterats och som rört sektorn föranledde en extrainsatt förbundssamling i Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, i början av september. Exempel på områden som utreds är säkerhetskompetens i universitetsstyrelserna, ansvarsfull internationalisering inom högre utbildning, forskning och innovation samt socionomexamen och lärar- och förskollärarutbildningen.

Aktuell etiklagstiftning utreds
En utredning som tillsattes och har välkomnats av sektorn är utredningen om etikprövning. Etiklagstiftningen skärptes 2020 vilket bland annat ledde till att Överklagandenämnden för etikprövning, Önep, enligt sitt tillsynsansvar blev skyldiga att åtalsanmäla skäliga misstankar om brott mot etiklagstiftningen. Detta förfarande har starkt kritiserats av forskare och lärosäten eftersom det skapar stor oro och stress för forskarna, även när Åklagaramyndigheten inte inleder en förundersökning eller lägger ner den. Regeringens utredare ska se över undantag från kravet på etikgodkännande för viss forskning samt för att analysera hur Öneps skyldighet att göra åtalsanmälan bör ändras. Utredaren ser också över om regleringen av tillsynen över etikprövningslagen bör ändras även i andra avseenden. Förhoppningsvis leder utredningen till att Önep får tillgång till fler verktyg så att åtalsanmälan inte är det enda verktyget att ta till. Ett välfungerande etikprövningssystem ska både stötta de personer som ingår i forskning och forskarna.

Flera nya fakultetsledningar tar över stafettpinnen 2024
Under hösten skedde dekanval vid samtliga fakulteter och nästa år får fem fakulteter nya fakultetsledningar.

Anne L’Huillier lyste upp hela året genom Nobelpriset i fysik
Det akademiska året kunde inte fått ett bättre avslut än när Anne L’Huillier den 10 december på Nobelfestligheterna mottog årets Nobelpris i fysik. Priset har bidragit till behövligt ljus i mörka tider och universitetet har väl aldrig förr jublat så unisont!

 

 

22 december, 2023

Inlägget postades i

Okategoriserade