Erik Renström

Rektors blogg

Ansökan om KIC kom i rättan tid – kultur är Europas själ och hjärta


Ansökan om att bli Kultur-KIC var en ansökan som skickades in till EIT Europeiska institutet för innovation och teknik, EIT, i rättan tid (igår). Tillsammans med drygt 100 partners i hela Europa vill Lunds universitet ta del av världens största innovationssatsning på kulturella och kreativa sektorer och näringar. Det konsortium som EU utser till en KIC, Knowledge and Innovation Community, kan få upp till 800 miljoner kronor om året i 15 år. Det är en historiskt stor satsning.

Och i dessa tider med krig i Europa som hotar demokratiska fri- och rättigheter, med de existentiella tvivel som många bär på i skuggan av kriget och efter en pandemi som bara precis klingat av är en satsning av det här slaget alldeles rätt i tid. Det behövs nu kreativitet, det behövs innovativa lösningar och det behövs satsningar på de kulturella sektorerna och näringarna. De sektorer och näringar som utgör Europas själ och hjärta.

Lunds universitet har under lång tid arbetat med sitt partnerskap i konsortiet ”Creative Futures” som leds av finska Aalto universitet. Alla fakulteter har medverkat i det idéinnehåll som är Lunds universitet bidrag i den ansökan som nu har skickats in. Vi har utbildning och forskning inom bland annat konst, musik, teater, film och litteratur och utbildar därutöver många studenter som blir yrkesverksamma i kulturella näringar och sektorer – arkitekter, designers, förläggare, spelutvecklare, jurister med flera. Dessa verksamheter är viktiga drivkrafter för hållbar tillväxt och för arbetstillfällen lokalt, regionalt, nationellt och i hela Europa.

Den 29 april presenterar Lunds universitet innehållet i KIC-ansökan. Detta görs under en halvdag i Universitetshuset. Flera regionala, lokala och europeiska aktörer inom det nätverk som bildats genom arbetet med kultur-KIC:en har bjudits in. Några av de innovationsområden som Lunds universitet har arbetat med är ”Fashion-tech” ”Gaming and Technology meets Archaeology” och ”Humanity and Nature”. Evenemanget är ett tillfälle att visa upp kraften i sektorn och att Lunds universitet med samarbetspartners är ett nav för handlingskraft och utveckling inom sektorn.
Erik

25 mars, 2022

Inlägget postades i

Okategoriserade