Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Yttrandefrihet med respekt och tolerans

Vi har nu fått ett beslut från JO som är väl värt att fundera över. Kortfattat: Anmälan till JO gjordes efter att en professor 2013  twittrat nedsättande om en kvinna vars åsikter han inte gillade och efter att professorn kallats in till sin dekan för ett möte för att prata om twitterinlägget. Dekanen uttalade sig om mötet i tidningen.

JO för ett långt och intressant resonemang kring händelsen. Uttalandena i dagspressen, menar JO, kan uppfattas som att dekanen ansåg sig ha möjlighet att begränsa professorns rättigheter. JO konstaterar också att professorn och andra universitetsanställda kan ha uppfattat uttalandena i dagspressen som att det råder en mer begränsad yttrandefrihet för dem än för medborgare i övrigt. Enligt JO ”är det allvarligt och riskerar att leda till att de anställda inte vågar ge uttryck för sina åsikter. Av den anledningen understryker JO vikten av att företrädare för myndigheter inte uttalar sig på så sätt som kan uppfattas som att myndigheten vill begränsa de anställdas yttrandefrihet.”

Jag ser allvarligt på all kritik av JO i sådana här sammanhang. Yttrandefriheten är grundlagsstadgad och det får inte råda några tvivel om att det råder yttrandefrihet för anställda vid Universitetet. Detta beslut kan vara en bra påminnelse för alla oss chefer om hur lätt vår maktposition kan uppfattas som hotande och att ett uttalande kan vara förödande för en enskild medarbetare. Hur lätt det kan vara att det är åsikten man verkar vilja strypa istället för att det uppfattas som att man vill uppmuntra till en respektfull samtalston.

Självklart ska vi alla, chefer och medarbetare, kunna föra samtal om vilken arbetsplats vi vill ha och vilken ton vi vill ha gentemot varandra, och detta riktar heller inte JO någon kritik mot.

Vid universitetet ska det råda högt i tak med respekt och tolerans för andra människor och för avvikande åsikter. Jag kommer att verka för att utveckla ledarskapet och arbetsmiljön vid Lunds universitet så att vi kan få trygga medarbetare som kan känna sig fria att uttrycka sin åsikt. Och som vill framföra sina åsikter i en tolerant och respektfull ton mot varandra. Mobbning, kränkande påhopp och näthat hör inte hemma i ett civiliserat samhälle.

Torbjörn

17 mars, 2015

Inlägget postades i

Allmänt