Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Westling – betydde mycket för universitetets och högskolesektorns utveckling

När vi nu precis har lämnat jubileumsåret har en person som var verksam och betydde mycket för Lunds universitet under lång tid, Håkan Westling, gått bort.
Westling hade ett enormt kunnande om universitetets vetenskap och historia genom sin långa gärning som professor och rektor för Lunds universitet mellan 1983 och 1992. Han betydde även mycket för utvecklingen av högskolesektorn i Sverige, inte minst som ordförande i högskoleutredningen 1989. Högskoleutredningen kom att kallas ”Grundbulten” och lade grunden till flera av de avregleringar och förändringar som genomfördes inom högskolan under 1990-talet. Håkan Westling var professor i klinisk fysiologi och skrev flera böcker samt hade flera tunga uppdrag i den akademiska världen.

Själv har jag sett upp till honom som en person som professionaliserade rektorsrollen genom att vara aktiv och synlig i organisationen. Ett föredöme inom ledarskap.
Håkan Westling medverkade under en paneldebatt i januari i fjol i samband med jubileet ”Sex rektorer samtalar om dåtid, nutid och framtid” då även Carl-Gustaf Andrén, Boel Flodgren, Göran Bexell, Per Eriksson och jag själv deltog. Det var sista gången jag träffade honom.

Torbjörn

15 mars, 2018

Inlägget postades i

Allmänt