Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Viktigt att värna det breda universitetet

Under ett par veckor nu går vi igenom budgeten tillsammans med alla fakulteter. Kanske är det just i dessa budgetdialoger som det blir som tydligast att LU är ett brett universitet och att fakulteterna har helt olika förutsättningar vad gäller att bedriva utbildning och forskning.

Å ena sidan har vi, t.ex., Medicinska fakulteten vars anslag till största del består av externfinansiering. Fakulteten står för en stor del av universitetets produktivitetstillskott (de tar in stora anslag, de bedriver mycket framgångsrik forskning som i sin tur leder till publiceringar och citeringar som i sin tur premieras när departementet räknar om storleken på fakultetsmedlena till lärosätena i den s.k. ”Tombolan”). Det är ju såklart inte en orimlig önskan om denna fakultet vill ha en relativt stor del av kakan av utökade fakultetsmedel – fakulteten bidrar ju i allra högsta grad till att universitetet får ökade resurser. Ökade basanslag (via “Tombolan”) kommer hela lärosätet till godo.

Å andra sidan har vi de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Där har grundutbildningsanslagen en mycket större del av omsättningen och eftersom dessa anslag urholkas år från år pga produktivitetsavdraget kämpar dessa områden med underfinansiering. Här finns fantastiska utbildningar och forskning men de kan inte luta sig mot, eller buffras av, allt det goda som en ökad forskningsfinansiering medför.

De konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena kan ju också sägas vara missgynnade i det anslagssystem som premierar den typ av forskningsmeritering i form av publicering/citering som är typisk för och anpassad för medicin, teknik och naturvetenskap. Konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områden publicerar sig t.ex. mer i bokform och deras bibliometri gynnas inte i anslagssystemet. Det är ju därför inte orimligt om dessa områden anser att de borde få ta en större del av fakultetsanslagskakan än de områden som gynnas av systemet.

Bredden är Lunds universitets absoluta styrka och det är min uppgift att stärka verksamheterna som inte är med i den, i många fall, marknadsanpassade snurra som omräkningen av fakultetsanslagen bidrar till. Systemet premierar inte heller den gode läraren och utbildningen, utan istället forskaren som publiceras/citeras enligt en viss mall. Systemet premierar inte smalare utbildningar, även om de är väldigt viktiga byggstenar för en akademi som står för bildning och tvärvetenskap.

Jag har länge varit fascinerad av den oproportionerligt stora andel av vår kreativitet och energi som vi ägnar åt att få in den ”miljon” vi inte har, i jämförelse med den gemensamma energi vi ägnar åt frågor som hur vi på bästa sätt kan förvalta de nästan åtta miljarder som vi trots allt redan har. Att kunna stå emot marknadskrafterna så det inte fullkomligt styr universitetets forsknings- och utbildningsutbud samt värna det breda universitetet ser jag som en mycket viktig fråga för mig framöver.
Det är också något vi kommer att behöva lyfta till regeringen!

Glad Påsk!

Torbjörn

02 april, 2015

Inlägget postades i

Allmänt