Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Vi värnar demokrati även utan politiska partier i lokalerna

Idag svarar jag på ett debattinlägg på Sydsvenskans Aktuella frågor. Debattören Martin Pudaric undrar varför inte politiska partier får tillträde till universitetets lokaler – något som är viktigt för att inte urholka universitetets värdegrund menar han.

Föreskrift angående tillfällig upplåtelse av lokal för politisk verksamhet klubbades av rektor 2010. Den har sin utgångspunkt i att universitetets lokaler används och behövs för vår egen verksamhet – för forskning och utbildning samt tillhörande stödverksamhet.

Under ett valår som detta kommer det ofta förfrågningar från partier som vill bedriva valkampanj i våra lokaler. Men från vår sida är det inte hållbart eller rimligt att universitetet ska boka upp och möblera om lokaler, tillhandahålla säkerhet, tillsyn och lokalvård för fristående organisationer som politiska partier utan grund i vår egen verksamhet.

Universitetets värdegrund anger bl.a att ”verksamheten ska värna demokrati, legalitet, objektivitet, fri åsiktsbildning, respekt för allas lika värde, effektivitet och service samt demokratiska principer och mänskliga fri- och rättigheter”.

Vi ska absolut främja det demokratiska samtalet framförallt med utgångspunkt i den kunskap och evidens som tas fram i verksamheten. Jag tycker däremot inte att vår värdegrund ålägger oss att vara lokalförsörjare åt partier.

Att vi, enligt vår värdegrund, ska vara objektiva gör det dessutom svårt för oss att utestänga något politiskt parti. Och var drar man då gränsen för när ett parti är tillräckligt stort eller allt för litet för att få vara i våra lokaler? Hur bedömer vi lokala enfrågepartier? Eller partier som visar sig ha antidemokratiska värderingar? Vem ska göra bedömningarna från fall till fall? Risken för godtycklighet i sådana bedömningar är stor.
Även om vi håller oss till riksdagspartierna kan det bli svårt med objektiviteten om exempelvis ett parti får tillträde, men ett annat måste nekas på grund av lokalbrist.

Det står givetvis alla studenter fritt att organisera sig. I enlighet med Högskoleförordningen har en demokratiskt uppbyggd studentförening vid universitetet rätt att använda universitetets lokaler för sina medlemmar och personer som bjudits in till föreningens sammankomster om de hålls för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte. I detta ingår att ordna sammankomster för politisk verksamhet.

Jag är säker på att vi främjar de demokratiska värderingarna och samhällsdiskussionen genom utbildning, forskning och universitetets samverkansuppdrag. Forskare deltar dagligen i media och på debattsidor och universitetet ordnar regelbundet öppna samtal såsom Debatt i Lund med såväl forskare, studenter, politiker och andra samhällsdebattörer i panelerna. Vi har besök av svenska och internationella ministrar, statsledare, jurister, författare, konstnärer, diplomater, opinionsbildare, oppositionella – listan kan göras lång – och de föreläser ofta när de är här.

Ett riktigt gott exempel på samverkan är Almedalsveckan som drar igång nästa vecka. Här samsas t.ex politiker, opinionsbildare, lobbyister och journalister med allmänhet och forskare. LU arrangerar många aktiviteter och föreläsningar som du kan läsa mer om här. Lundaforskare medverkar dessutom som experter i många andra organisationers arrangemang.

Själv ser jag fram emot en späckad Almedalsvecka som säkert kommer att vara extra intressant detta valår. Flera av de stora samhällsutmaningarna såsom hållbarhet, migration, hälsa och sjukvård är universitetets starka områden och kommer säkert att få stort utrymme.

Och jag hoppas på seger i två matcher under Almedalsveckan: För Lunds universitet mot Malmö universitet i forskarnas Science Slam och nästan samtidigt: för Sverige mot Schweiz i åttondelsfinalen. Rysare båda två!
Torbjörn

29 juni, 2018

Inlägget postades i

Allmänt