Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Vi tar sikte mot forskningspropositionen 2020 och Science Village 2040

MAX IV har en stark, aktiv och nationell användarbas med forskare som har skapat uppmärksamhet över hela världen. Sedan invigningen 2016 har nya forskningsresultat från anläggningen visat vilken enorm potential den har. Här har utmaningsdriven forskning, utveckling och samverkan mellan akademi, institut och företag både i Sverige och internationellt alla förutsättningar att ytterligare utvecklas. Tillsammans med grannen ESS kan Sverige bana väg för stora och betydande forskningsgenombrott. Det gäller inte minst för viktiga framtidsområden inom hållbarhet. Träffsäkra läkemedel, effektivare solfångare, bättre batterier, högeffektiva katalysatorer och miljövänligare material och förpackningar är exempel på vad som kan utvecklas med hjälp av den kunskap som anläggningarna ger oss om de allra minsta beståndsdelarna.

I höst väntar vi den forskningspolitiska propositionen som anger inriktning och satsningar för regeringens forskningspolitik för de kommande åren. I vårt inspel som vi skickade till Utbildningsdepartementet förra hösten  tryckte vi bland annat särskilt på frågan om långsiktig driftsfinansiering för MAX IV. Detsamma gjorde övriga svenska lärosäten och Vetenskapsrådet.
I varje möte med ministrar och i budgetdialoger med departementet lyfter vi också frågan om de stora forskningsinfrastrukturerna på Brunnshög.

Sverige har satsat mångmiljardbelopp i såväl MAX IV som ESS och för att svenska forskningsaktörer och företag ska kunna dra maximal nytta och öka sin konkurrenskraft behövs långsiktiga och fortsatta investeringar. Vi har helt unika möjligheter inom räckhåll och MAX IV producerar redan världsledande ljus i sin anläggning.

Men det är också upp till oss själva på universitetet, i kommunen och regionalt att skapa det mesta möjliga av denna potential. Vi har nu möjlighet att forma ett internationellt forsknings-, innovations- och utbildningscentrum och låta Science Village (området mellan MAX IV och ESS) på Brunnshög bli en viktig mötesplats för olika lärosätens forskning och utveckling. För samverkan mellan näringsliv, industri och offentlig sektor.

Etableringen är strategiskt betydelsefull för Lunds universitet och kommer att beröra alla delar av vår verksamhet, direkt eller indirekt. Vi arbetar sedan ett bra tag tillbaka med planerna att fysiskt förlägga delar av forskning och utbildning på Science Village. Men vi behöver alla en gemensam målbild, en vision om hur detta område ska utvecklas och nyttjas och vad det ska bidra till.

Det är långa perspektiv vi pratar om. Den vision som vi tagit fram tar sikte mot 2040 och det visar också hur viktigt det är med långsiktiga strategier från oss själva men också från regeringen kring de stora forskningsinfrastrukturerna i Sverige.

Samma vecka som vi nu klubbat “Vision för Lunds universitets etablering i Science Village” besökte liberalernas partiledare Nyamko Sabuni Lund och det var mycket välkommet att hon i en intervju i Sydsvenskan talade om höstens budgetförhandling i riksdagen och om vikten av att satsa på forskning för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Torbjörn

03 september, 2020

Inlägget postades i

Okategoriserade