Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Vi startar program för e-lärande

Svensk utbildningskvalitet debatteras flitigt i medier och det är en viktig diskussion att föra. Högsta kvalitet inom utbildningen är också ett prioriterat område i den strategiska planen.
Det finns många saker som kan bidra till högsta kvalitet. Sammanflätning av utbildning och forskning är ett medel att nå dit och studenterna har varit noga med att få in skrivningen ”pedagogik, kursinnehåll och den egna lärprocessen ska rusta studenter och doktorander att möta nya utmaningar” i den strategiska planen.

Eftersom jag inte ser att vi kan räkna med större utbildningsresurser, till exempelvis fler lärartimmar från regeringens håll, åtminstone inte på kort sikt, ställer det krav på vår egen organisation, i allt från pedagogisk excellens till prioriteringar. Att arbeta mer med digitalisering är ett sätt att fortsätta hålla hög kvalitet i tider av urholkade resurser på utbildningssidan. Men digitaliseringen är givetvis inte enbart en resursfråga. Att universitetet finns i digitaliseringens framkant, både allmänt men också som redskap för pedagogisk utveckling, bidrar till attraktiviteten. Studenter förväntar sig hög digitaliseringsgrad av sitt lärosäte.

Utbildningsnämnden har nu fattat ett beslut om att avsätta 1 miljon kronor för att genomföra ett program för utveckling av e-lärande med särskilt fokus på blended learning. Dessutom avsätts ytterligare medel till pedagogiska utvecklingsprojekt inom ramen för programmet. AHU, Avdelningen för högskolepedgogisk utveckling leder programmet med tillhörande utvecklingsprojekt och kommer under våren att informera fakulteterna om satsningen som varar under 2017-2018. Programmet vänder sig till lärarlag som får utbildning i att designa blandade lärmiljöer.

Blandade lärmiljöer innebär att digitala och campusbaserade miljöer och metoder för undervisning och lärande integreras inom ramen för en kurs eller ett program.  Flipped classroom som jag har pratat om tidigare här i bloggen är ett sådant exempel. Genom Flipped classroom kan vi använda våra resurser mer effektivt och metodiskt samtidigt som vi tillgodoser studenternas behov av flexibilitet och variation i undervisningen. Detta är en viktig lednings- och kvalitetsfråga för oss framöver!

Torbjörn

13 februari, 2017

Inlägget postades i

Allmänt