Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Vi ska ha fler Kerstinar i sektorn!

Universitetsstyrelsen tog idag ett, skulle jag vilja påstå, historiskt beslut rörande jämställdheten. För första gången har man satt ett datum då Lunds universitet ska ha uppnått jämställdhet: 2020.

Jag har fått i uppdrag att återkomma till styrelsen med en plan för hur mål att göra Lunds universitet till ett jämställt universitet till 2020 kan formuleras, mätas och uppnås. Ett riktigt bra beslut på en föregående riktigt bra diskussion och tydlig viljeinriktning från styrelsen!

Bristen på jämställdhet har länge diskuterats och nu är det på tiden att vi tvingas till konkret handling. Att enbart runt var fjärde professor idag är kvinna är på tok för dåligt.

Något att glädjas åt vad gäller kvinnor på chefsnivå inom akademin är däremot att jag ombetts att hålla ett “goda råds-tal” till Kerstin Tham, Malmö högskolas nya rektor, vilket jag gjort nu ikväll. Välkommen in i gänget Kerstin!
Torbjörn

12 februari, 2016

Inlägget postades i

Allmänt