Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Vi måste upprätthålla det offentliga samtalet

Vad innebär en utbredd faktaresistens för oss som universitet och vad kan vi göra för att möta detta fenomen?
Kulturrådet i veckan uppehöll vi oss mycket kring det förändrade medielandskapet och hur det har påverkat samhället. Vi ser hur mediehus tvingas slås ihop eller försvinna i takt med att nya mediekanaler och annonsmarknader på nätet konkurrerar ut gamla affärsmodeller. Nya medievanor innebär snabba klick och det finns mindre utrymme för djupare analys och längre resonerande texter, något som forskare ofta levererar.

De ”gamla medierna” stod till stora delar för att upprätthålla det offentliga och gemensamma samtalet och hjälpte konsumenterna och medborgarna att orientera sig i informationsbruset. Debatt- och kultursidorna tjänade som gemensamma samtalsrum.
Allt detta har ställts på ända och det gemensamma samtalet håller på att lösas upp. Vi pratar nu om filterbubblor som skapas av att sökmotorer skräddarsyr det material som visas på nätet baserat på vad vi sökt på förut. Vi ser också att dagens mediekonsument aktivt söker information som bara bekräftar den (förutfattade) världsbild hen redan har.

Så hur kan forskare och universitet genomföra sitt demokratiska och folkbildande uppdrag när mediernas roll som kunskapsförmedlare försvinner? Hur ska vi möta faktaresistensen som breder ut sig?

Ett initiativ är The Conversation som startades i Australien och nu även finns i bl.a Storbritannien. Det är en nätpublikation som drivs enligt journalistiska principer men som finansieras av forskningsfinansiärer och lärosäten. Samtidigt som forskare kan meritera sig genom att publicera sig här då det ger ”impact” blir The Conversation en smältdegel för kunskap och analys. Allt material är fritt att läsa och återanvända för medier och allmänhet.

The Conversation är ett av flera initiativ som ett antal forskare diskuterar i ”Kunskapens nya rörelse” – en rapport om forskarnas möjligheter att nå ut till medborgarna och samtidigt publicera sig i en tid då medielandskapet förändras. En av författarna, historiker Johan Östling, deltog i Kulturrådets möte och han var också inbjuden till Rektors ledningsråd igår för att diskutera dessa viktiga frågor tillsammans med dekanerna.

Torbjörn

14 oktober, 2016

Inlägget postades i

Allmänt