Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Vi knyter ämneslärarutbildningen närmare fakulteterna

Ledningen har under en tid diskuterat och utrett ämneslärarutbildningen och funderat på hur den skulle kunna organiseras och finansieras framöver. Idag har vi tagit ett inriktningsbeslut för framtiden med start 2017. Lärarutbildningen är en viktig fråga för hela landet eftersom det råder stor lärarbrist. Utbildningen har dessvärre lidit av en del barnsjukdomar och studenter som hoppat av. Nu tar vi nya tag för att gör en riktigt bra nystart!

De stora förändringarna är att vi avbryter samarbetet med Högskolan Kristianstad  eftersom det visat sig svårt att hitta en smidig, gemensam organisation för administration. Vi inordnar också utbildningen i ordinarie organisationsstruktur på humanistiska och teologiska fakulteterna under Institutionen för utbildningsvetenskap.

Utbildningen kommer att behålla sin fakultetsövergripande karaktär genom att ämnesstudier bedrivs på berörda fakulteter; humanistiska och teologiska fakulteterna, naturvetenskapliga fakulteten samt samhällsvetenskapliga fakulteten i samarbete med Ekonomihögskolan.

Fördelarna med den nya inriktningen är flera:

• Vi stärker kvaliteten genom att studenterna kommer närmare sina ämnen och forskningen inom ämnesinstitutionerna
• Studenterna kommer att befinna sig i samma miljö som sina lärare även utanför undervisningstid
• Den didaktiska forskningen på skol- och högskoleområdet och ämneslärarkompetensen kan dra nytta av samlokalisering
Dock finns ett stort minus och det är att vi successivt flyttar utbildningen från Campus Helsingborg till Lund. Helsingborg är en mycket viktig nod för Universitetet och en mycket viktig symbol för breddad rekrytering.

En mycket tråkig konsekvens av beslutet är att verksamhet flyttas från Helsingborg, där det finns så mycket stöd och engagemang från kommunen och näringslivet. Vi fortsätter nu vårt arbete att hitta en annan verksamhet som kan flytta till Campus Helsingborg. En sådan verksamhet ska vara långlivad för såväl Helsingborg som Lund.

Läs rektor på Campus Helsingborg, Jesper Falkheimers, blogg

Läs en intervju med rektorsråd Bo-Anders Jönsson i LUM om lärarutbildningen

Torbjörn

16 mars, 2016

Inlägget postades i

Allmänt