Torbjörn von Schantz

Rektors blogg

Vi kan inte bara vänta på mer anslag

Idag varnar planeringschef Tim Ekberg för det urholkade anslaget till grundutbildningen i Sydsvenskan. Under många år har vi påtalat detta till regeringen eftersom vi ser en stor risk att vi inte kan upprätthålla en hög kvalitet på utbildningen utan tillräckliga anslag. Jag har också skrivit om detta flera gånger i bloggen.

Det är dock inte troligt att vi får mer anslag i det närmaste, åtminstone är det inga signaler som vi får från departementet. Vi ska självklart även fortsättningsvis påpeka vilka konsekvenser det urholkade anslaget har fått, men samtidigt får vi inte hamna i en situation där vi bara sitter och väntar på mer pengar utan att själva försöka göra det bästa av situationen. I ett allt kärvare ekonomiskt klimat behöver vi samarbeta över fakultetsgränser, göra gemensamma prioriteringar och ta gemensamt ansvar för vår utbildning. Bredden är vår styrka men vi får heller inte vara främmande för att prioritera om eller bort eller tänka i nya pedagogiska banor för att kompensera för t.ex mindre lärarresurser.

Torbjörn

30 maj, 2016

Inlägget postades i

Allmänt